ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БОКОВОГО ТИСКУ В ПРОЦЕСІ ПРЕСУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ

  • Ю. С. Бікс Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: розподіл тиску, прес-форма, опір пресування, загасання бокового тиску

Анотація

Розглянуто методику і результати експериментальних досліджень впливу тривалості попереднього вібрування, та складу бетонної суміші на розподіл бокового тиску, що виникає в процесі пресування бетонного зразка. Досліджено вплив пластифікувальних добавок на характер розподілу бокового тиску по висоті, а також опір стисканню для різних складів з різною тривалістю попереднього вібрування. Встановлено, що найбільший опір стисканню чинять попередньовібровані суміші з низьким водоцементним співвідношенням.

Біографія автора

Ю. С. Бікс, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри містобудування та архітектури

Посилання

1. Ахвердов И. Н. Основы физики бетона / И. Н. Ахвердов. — М. : Стойиздат, 1981. — 464 с.
2. Блещик Н. П. Структурно-механические свойства и реология бетонной смеси и прессвакуумбетона /
Н. П. Блещик. — Мн. : Наука и техника, 1977. — 232 с.
3. Дудар І. Н. Теоретичні основи технології виробів із пресованих бетонів : моног. / І. Н. Дудар. — Вінниця : УНІ-ВЕРСУМ–Вінниця, 2006. — 89 с. — ISBN 966-641-163-6.
4. Дворкин Л. И. Основы бетоноведения / Л. Дворкин, О. Дворкин. — СПб : ООО «Строй-Бетон», 2006. — 692 с. — ISBN 590319702-7.
5. Пат. 53612 Україна, МПК G01N 3/10. Установка для вимірювання тиску в масиві бетонної суміші /
Дудар І. Н., Бікс Ю. С.; заявник та власник Вінницький нац. техн. уні-т. — № 201004690; заявл. 20.04.2010;
опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19/2010.
6. Бікс Ю. Закономірності розподілення тиску по висоті бетонної суміші, що ущільнюється / Юрій Бікс, Ігор Дудар // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. — 2010. — № 2. — С. 134—138. — ISBN 5-256-00380-1.
Переглядів анотації: 96 Завантажень PDF: 91
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Ю. С. Бікс, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БОКОВОГО ТИСКУ В ПРОЦЕСІ ПРЕСУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 20-24, Лис 2010.
Номер
Розділ
Будівництво

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.