ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВЗАЄМОДІЇ КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

  • М. П. Войнаренко Хмельницький національний університет
Ключові слова: інституційне середовище, конкурентоспроможність території, кластер, технопарк, науково-дослідні комплекси

Анотація

Розглянуто інституційне середовище взаємодії кластерних об’єднань на регіональному рівні. Проаналізовано інструменти системи інституційного забезпечення та процеси кластеризації вітчизняних соціально-економічних систем на регіональному рівні.

Біографія автора

М. П. Войнаренко, Хмельницький національний університет
проректор з науково-педагогічної роботи

Посилання

1. Бугай С. М. Формування інституційної структури забезпечення регіональ¬ного розвитку в Україні / С. М. Бугай,
Е. В. Щепанський // Університетські наукові за¬писки ХУУП. — 2006. — № 1 (17). — 285 c.
2. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2015 року : затв. постановою КМУ № 1001 від 21.07.2006 р. // Офіційний сайт Верх. Ради України. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF /print1330502252121901.
3. Стратегія економічного і соціального розвитку Сумської області на період до 2015 року «Нова Сумщина — 2015» [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Сумської облдержадмініст¬рації. — Режим доступу:
http://www.state-gov.sumy.ua/docs/ komitet_ekonom_pitan/strateg_ns2015.html.
4. Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Харківської облдержадміністрації. — Режим доступу: http://kharkivoda.gov.ua/uk/article/static/id/243.
5. Стратегія підвищення економічної конкурентоспроможності Дніпропетровської області: кластери будівництва та сільського господарства [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Дніпропетровської облдержадміністрації. — Режим доступу :
http://adm.dp.ua/OBLADM/Obldp.nsf/%28DOCWEB%29/D02D2C9A551475C9C2257880006B2904?OpenDocument.
6. Комплексна стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2015 року [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Дніпропетровської облдержадміністрації. — Режим доступу :
http://www.adm.dp.gov.ua/OBLADM /Obldp.nsf/%28DOCWEB %29/997A3C4197D4380EC225788E0047C2D3?OpenDocument.
7. Стратегия экономического и социального развития Автономной Республики Крым на 2011–2020 годы [Електронний ресурс] // Официальный сайт Минсоцполитики АР Крым. — Режим доступа : msp.ark.gov.ua /docs/ARK2011-2020.pdf.
8. Стратегія розвитку міста Києва до 2025 року [Електронний ресурс] // Офіційний веб-портал Київ¬ської міської влади. — Режим доступу: http://kmv. gov.ua/strategy.asp.
9. Донбасс 2025: стратегия будущего [Электронный ресурс] // Официальный сайт Фонда «Эффек¬тивное управление». — Режим доступа : http://www.feg. org.ua/docs/Donetsk_Monitor_Doc_Final_RUS.pdf.
10. Дегтярьова І. О. Наукові та практичні аспекти застосування кластерного підходу в управлінні конкурентоспро-можністю регіонів України [Електронний ресурс] / І. О. Дегтярьова // Державне управління: теорія та практика. — 2011. — № 1. — Режим доступу : http://www.academy.gov.ua /ej/ej13/txts/Degtyaryova.pdf.
11. Звіт про конкурентоспроможність України 2010 [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Фонду «Ефективне управління». — Режим доступу : http://www.feg. org.ua/docs/Competitiveness_report_2010_ua.pdf.
12. Лендьел М. Нові інституційні механізми регіонального розвитку в Європі [Електронний ресурс] / М. Лендьел. — Режим доступу : www.univ.uzhgorod.ua/static/ ndi/idurr/lendel.doc.
13. Санжаровський І. Аналіз доцільності створення Агентства регіонального розвитку у Запорізькій області [Елект-ронний ресурс] / І. Санжаровський, Ю. Третяк. — Режим доступу :
http://www.rgd.org.ua/resources/additional_res /Zaporizhzhya_RDA_ study_powerpoint_presentation_2008_UKR.pdf.
14. Бугай С. М. Формування інституційної структури забезпечення регіональ¬ного розвитку в Україні / С. М. Бугай, Е. В. Щепанський // Університетські наукові записки ХУУП. — 2006. — № 1 (17). — 287 с.
15. Типове положення про Агенцію регіонального розвитку (проект 20.06.2011 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Інституту громадянського суспільства. — Режим доступу : http://www.csi.org.ua/www/?p=2395.
16. Програма розвитку бізнес-інкубаторів в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
http://www.wtec.org/loyola/bid/bidtour-ukr.html
Переглядів анотації: 57 Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. П. Войнаренко, ІНСТИТУЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВЗАЄМОДІЇ КЛАСТЕРНИХ ОБ’ЄДНАНЬ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 53-58, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.