ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ АНАЛОГОВИХ КЕРУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА

  • С. М. Бабій Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Петрусь Вінницький національний технічний університет
  • О. А. Паянок Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: мікропроцесорний пристрій, структура, керуючий пристрій, діагностування, електричний привод, алгоритм

Анотація

Запропоновано структуру мікропроцесорного пристрою діагностування автоматичних аналогових керувальних пристроїв електропривода та алгоритм його роботи. Алгоритм реалізує прискорений пошук вимірювального каналу, в колі якого присутній екстремальний рівень сигналу, а також враховує параметр збоїв у кожному вимірювальному каналі, що дозволяє підвищити якість діагностування.

Біографії авторів

С. М. Бабій, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті
В. В. Петрусь, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедри теплогазопостачання
О. А. Паянок, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів

Посилання

1. Марченко Б. Г. Преспективные подходы к созданию систем диагностики электротехнического оборудования / Б. Г.Марченко, М. В. Мыслович // Техническая электродинамика. — 1997. — № 2. — С. 49—52.
2. Технічне діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода : моног. / В. В. Грабко, С. М. Бабій. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 106 с.
3. Праховник А. В. Функціональне діагностування енергоефективності електромеханічних систем з асинхронними двигунами / А. А. Праховник, О. М. Закладний, О. О. Закладний // Електротехнічні та комп’ютерні системи. — 2011. — № 3(79). — С. 375—376.
4. Бабій С. М. Математична модель діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода [Електронний ресурс] / С. М. Бабій, О. А. Паянок, О. Д. Фолюшняк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2011. — № 2. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_2/2011-2.files/uk/11smbted_ua.pdf
5. Чумаченко І. В., Кошовий М. Д., Лопатин В. В. Мікроконтролерні прилади: структура і використання : навч. посіб. — Харків : Нац. аерокосмічний ун-т «ХАІ», 2001. — 277 с.
Переглядів анотації: 100 Завантажень PDF: 80
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. М. Бабій, В. В. Петрусь, і О. А. Паянок, ПРИСТРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ АВТОМАТИЧНИХ АНАЛОГОВИХ КЕРУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ЕЛЕКТРОПРИВОДА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 131-135, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.