ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДНИХ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЇХ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ BOND GRAPH МОДЕЛЕЙ

  • В. С. Костишин Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • П. О. Курляк Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: Воnd grарh модель, електроприводний відцентровий насосний агрегат, динамічні режими роботи

Анотація

Розроблено комп’ютерно-орієнтовану Bond Graph модель електроприводного відцентрового насосного агрегату, яка дає можливість досліджувати його динамічні режими роботи, враховуючи взаємовплив складових підсистем різної фізичної природи. Запропонована модель відрізняється від існуючих аналогів здатністю відображати перетоки енергії між конструктивними елементами реальної машини.

Біографії авторів

В. С. Костишин, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
завідувач кафедри
П. О. Курляк, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
асистент

Посилання

1. Костишин В. С. Розроблення комп’ютерно-орієнтованих Bond Graph моделей асинхронних електродвигунів з метою дослідження усталених та перехідних режимів їх роботи [Текст] / Володимир Костишин, Петро Курляк // Нафтогазова енергетика. — 2009. — № 2(11). — С. 88—93.
2. Костишин В. С. Bond Graph модель асинхронного двигуна з врахуванням насичення магнітопроводу та ефекту ви-тіснення струму в роторі [Текст] / Володимир Костишин, Петро Курляк // Нафтогазова енергетика — 2011 : міжнар. наук.-техн. конф. , Івано-Франківськ, 10—14 жовтня 2011 р. : тези доп. і повідомл. — Івано-Франківськ, 2011. — 61 с.
3. Костишин В. С. Bond Graph модель магістральних відцентрових насосів нафтоперекачувальних станцій / Володимир Костишин, Петро Курляк // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. — 2007. — № 1 (22). — С. 56—63.
4. Костишин В. С. Побудова напірних характеристик магістрального відцентрового насосу 16НД-10*1 при різних ча-стотах обертання робочого колеса за допомогою симулятора 20-sim [Текст] / Володимир Костишин, Петро Курляк // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. — 2007. — № 4 (25). — С. 101—107.
5. Курляк П. О. Дослідження енергетичних характеристик магістрального відцентрового насосу НМ-7000-210 за до-помогою симулятора 20-sim [Текст] / Петро Курляк // Нафтогазова енергетика. — 2007. — № 3 (4). — С. 60—65.
6. Курляк П. О. Застосування комп’ютерно-орієнтованого методу Bond Graph для дослідження перехідних процесів електроприводних відцентрових насосних агрегатів [Текст] / Петро Курляк // Наукові праці Донецького національного технічного університету. — 2011. — № 11 (186). — С. 221—225.
Переглядів анотації: 56 Завантажень PDF: 11
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. С. Костишин і П. О. Курляк, ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІЧНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕЛЕКТРОПРИВОДНИХ ВІДЦЕНТРОВИХ НАСОСНИХ АГРЕГАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЇХ КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ BOND GRAPH МОДЕЛЕЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 148-153, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.