АЛГОРИТМ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА АПРОКСИМАЦІЇ СИГНАЛУ З ЛІНІЙКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЦП ЗА ПЛІС-ТЕХНОЛОГІЄЮ

  • О. І. Прокопов Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: апроксимація, фільтрація, роздільна здатність, регістр зсуву, помножувач, інтервал спостереження, лінійка паралельних ацп

Анотація

Запропоновано алгоритм фільтрації та апроксимації вимірювального сигналу з лінійки паралельних АЦП з послідовною затримкою строб-імпульсу запуску для підвищення роздільної здатності вимірювання сигналів швидкоплинних фізичних процесів. За рахунок зменшення точності обчислення в 1,2 рази можна вилучити операції множення і реалізувати алгоритм фільтрації та апроксимації в структурі ПЛІС-схем без блоків множення.

Біографія автора

О. І. Прокопов, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
студент фізичного факультету

Посилання

1. Васильев В. Н. Компьютерная обработка сигналов в приложении к интерферометрическим системам / В. Н. Ва-сильев, И. П. Гуров. — СПб. : Сант-Петербург. — 1998. — 240 c.
2. Романюк Ю. А. Основы цифровой обработки сигналов. В 3 ч. / Ю. А. Романюк. — М. : МФТИ, 2005.
Ч. 1. Свойство и преобразование дискретных сигналов : учеб. пос. — М. : МФТИ, 2005. — 332 с.
3. Бортник Г. Г. Швидкодіючий аналого-цифровий перетворювач підвищеної точності / Г. Г. Бортник // Вісник Він-ницького політехнічного інституту. — 2002. — № 5. — С. 47—50.
4. Бортник Г. Г. Спектральний метод оцінювання джитеру в телекомунікаційних системах / Г. Г. Бортник, М. В. Ва-сильківський, В. А. Челоян // Вісник Вінницького політехнічного інституту — № 2. — 2010. — С. 109—114.
5. ООО ПФК«ЭЛКОС». [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.elkos.com.ua .
6. Киричков В. Н. Идентификация объектов систем управления технологическими процессами. Кн. 2 / В. Н. Киричков. — К. : Выща школа, 1990. — 236 с.
7. Дж. Купер, К. Макгилем. Вероятностные методы анализа сигналов и систем / Дж. Купер, К. Макгилем ; пер. с англ. — М. : Мир, 1989. — 376 с.
Переглядів анотації: 86 Завантажень PDF: 85
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. І. Прокопов, АЛГОРИТМ ФІЛЬТРАЦІЇ ТА АПРОКСИМАЦІЇ СИГНАЛУ З ЛІНІЙКИ ПАРАЛЕЛЬНИХ АЦП ЗА ПЛІС-ТЕХНОЛОГІЄЮ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 185-189, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.