ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • І. П. Кінаш Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: соціальна інфраструктура, сталий розвиток, фактори, управління

Анотація

Визначено фактори, які безпосередньо чи опосередковано впливають на формування соціальної інфраструктури сталого розвитку України. Розкрито суть цих факторів та особливості групування.

Біографія автора

І. П. Кінаш, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
доцент кафедри менеджменту і адміністрування

Посилання

1. Іванов Ю. Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток : [моног.] / Ю. Б. Іванов,
П. А. Орлов, О. Ю. Іванова. — Харків : ІНЖЕК, 2008. — 352 с.
2. Алымов А. М. Производительные силы: проблемы развития и размещения / Алымов А. М. — М. : Экономика, 1981. — 288 с.
3. Алымов А. М. Размещение производительных сил / А. М. Алымов, Ф. Д. Заставный, А. Н. Федорищева. — К. : Наукова. думка, 1978. — 288 с.
4. Заставний Ф. Д. Совершенствование территориальной организации производительных сил: теория, методы, практика / Заставний Ф. Д. — Л. : Наука, 1986. — 141 с.
5. Важенин С. Г. Социальная инфраструктура народнохозяйственного комплекса: (Политэкономический аспект ре-гионального развития) / Важенин С. Г. — М. : Наука, 1984. — 172 с.
6. Кочерга А. И. Социальная инфраструктура: вопросы теории и практики / А. И. Кочерга. — К. : Наукова думка, 1982. — 335 с.
7. Куценко В. І. Розвиток соціальної сфери в умовах формування ринкових відносин (питання теорії і практики) /
В. І. Куценко / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України ; за ред. Б. М. Данилишина. — К. :
РВПС України НАН України, 2007. — 100 с.
8. Кочерга А. И. Народнохозяйственный комплекс и социальные проблемы / А. И. Кочерга, А. А. Мазараки. — М. : Мысль, 1981. — 271 с.
9. Сологуб Д., Ніколаєва О. Євроефект. Оцінка впливу Євро-2012 на українську економіку [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. Україна. — 2012. — № 24. — Режим доступу : http://dt.ua/.
10. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http//ukrstat.gov.ua .
Переглядів анотації: 75 Завантажень PDF: 24
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
І. П. Кінаш, ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 48-51, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.