МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ОБСЯГІВ ПАРТІЙ ПОСТАВОК РУДИ НА СОБІВАРТІСТЬ КОНЦЕНТРАТУ

  • I. A. Бєлкіна Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
Ключові слова: виробнича собівартість, обсяг поставок руди, якість руди

Анотація

Розроблено модель впливу обсягів партій подачі руди на виробничу собівартість залізорудного концентрату. Описаний вплив розраховано для трьох значень продуктивності першої дробарки в технологічному ланцюзі дробарної фабрики. Виявлено фактори формування динамічних параметрів рудоподачі. Встановлено, що залежність собівартості від обсягу партій подачі руди має вигляд нелінійної функції з екстремумом.

Біографія автора

I. A. Бєлкіна, Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет»
аспірантка кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

Посилання

1. Варава Л. Н. Стратегическое управление горнодобывающими предприятиями : моног. / Л. Н. Варава. — Донецк : ИЭП НАН Украины, 2006. — 356 с.
2. Экономика обогащения руд черных металлов / [В. В. Осмоловский, В. Г. Мацеев, Н. Л. Ковалевич, М. М. Бес-смертный]. — М. : Недра, 1972 — 232 с.
3. Новожилов М. Г. Качество рудного сырья черной металлургии / Новожилов М. Г., Ройзен Я. Ш., Эрперт А. М. — М. : Недра, 1977. — 415 с.
4. Зарайский В. Н. Усреднение руд / В. Н. Зарайский, К. П. Николаев, К. В. Казанский. — М. : Недра, 1975. — 240 с.
5. Кочура Є. В. Залежність собівартості залізорудного концентрату від динамічних параметрів рудопотоку на виході кар’єру / Є. В. Кочура, І. А. Бєлкіна // Науковий вісник національного гірничого університету. Тематичний випуск. Еко-номіко-правові умови діяльності підприємств. — 2011. — С. 16—21.
6. Транспорт на гірничих підприємствах : підруч. для вузів / [авт. доповнень, змін та корегування: М. Я. Біліченко,
Г. Г. Півняк, О. О. Ренгевич та ін.]. — 3-тє вид. — Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2005. — 636 с.
7. Транспорт на горных предприятиях / [Б. А. Кузнецов, В. А. Ярмизин, А. А. Ренгевич, И. А. Эренбург]. — М. : Не-дра, 1970. — 644 с.
Переглядів анотації: 109 Завантажень PDF: 113
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
БєлкінаI. A., МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ОБСЯГІВ ПАРТІЙ ПОСТАВОК РУДИ НА СОБІВАРТІСТЬ КОНЦЕНТРАТУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 52-57, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.