МЕТОД ТА АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЕС НА ПІДСТАВІ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • В. І. Нагул
  • В. В. Нетребський Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: електроенергетична система, принцип найменшої дії, самооптимізація, економічний струморозподіл

Анотація

Розглянуто метод і алгоритм оптимізації нормальних режимів електроенергетичних систем на основі принципу найменшої дії за різних критеріїв оптимальності. Показано, що для адаптації алгоритму до зміни експлуатаційних умов достатньо коригувати економічний опір джерел електроенергії.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
В. І. Нагул
начальник виробничо-технічної служби Південно-Західної електроенергетичної системи
В. В. Нетребський, Вінницький національний технічний університет
асистент

Посилання

1. Пентегов И. В. Лагранжиан электрической цепи с сосредоточенными параметрами и его применение / И. В. Пентегов, И. В. Волков // Электричество. — 1969. — № 5. — С. 59—63.
2. Сафрис Л. В. Принцип наименьшего действия в теории электрических цепей / Л. В. Сафрис, В. Ф. Попова // Тео-ретическая электротехника. — Львов : ЛПИ, 1970. — Вып. 10. — С. 103—105.
3. Астахов Ю. Н. О моделировании оптимальных режимов электроэнергетических систем / Ю. Н. Астахов,
П. Д. Лежнюк, В. И. Нагул // Электронное моделирование. — 1990. — № 2. — С. 84—89.
4. Безверхий С. Принцип найменшої дії: історична довідка та деякі застосування в електротехніці та електромеханіці / С. Безверхий, В. Нагул, Шобаш Гассан // Проблемы создания новых машин и технологий (Научные труды Кременчугского политехн. ин-та). — 2000. — № 1. — С. 272—276.
5. Лежнюк П. Д. Принцип найменшої дії в задачах оптимізації електроенергетичних систем / П. Д. Лежнюк,
В. В. Кулик, В. В. Нетребський // Технічна електродинаміка. — 2006. — № 3. — С. 35—41.
6. Горнштейн В. М. Методы оптимизации режимов энергосистем / [В. М. Горнштейн, Б. П. Мирошниченко, А. В. По-номарев и др.] — М. : Энергоиздат, 1981. — 336 с.
7. Лежнюк П. Д. Оптимізація режимів роботи джерел електроенергії в енергосистемі з використанням принципу найменшої дії / П. Д. Лежнюк, В. В. Нетребський // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. Серія «Електротехніка і енергетика». — 2011. — Вип. 11 (186). — С. 255—258.
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
П. Д. Лежнюк, В. І. Нагул, і В. В. Нетребський, МЕТОД ТА АЛГОРИТМ ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ РЕЖИМАМИ ЕЕС НА ПІДСТАВІ ПРИНЦИПУ НАЙМЕНШОЇ ДІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 85-88, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)