АНАЛІЗ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

  • A. A. Халатов Інституту технічної теплофізики НАН України
  • О. В. Шіхабутінова Інституту технічної теплофізики НАН України
  • Ю. В. Моніч Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: водовугільне паливо, вихрова, кавітаційна, реологічні властивості, енергетика

Анотація

Наведено короткий огляд можливостей використання водовугільного палива (ВВП). Подано технології приготування водовугільної суміші, разом з тим наведено опис кавітаційно-вихрового методу отримання водовугільного палива. Розглянуто основні властивості ВВП, особливості його виробництва та застосування. Проаналізовано проблеми і сформульовано пропозиції подальших перспектив використання ВВП в енергетиці Україні.

Біографії авторів

A. A. Халатов, Інституту технічної теплофізики НАН України
завідувач
О. В. Шіхабутінова, Інституту технічної теплофізики НАН України
старший науковий співробітник
Ю. В. Моніч, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
студентка

Посилання

1. Халатов А. А. Водовугільне паливо в енергетиці України. Сучасний стан и Проблеми розвитку / А. А. Халатов, Н. В. Костенко, О. В. Шіхабутінова // Вісник Академії митної служби України. Технічні науки. — 2009. — № 2 (42). — С. 33—43.
2. Літовкін В. В. Аналітичний огляд технологій и устаткування для виробництва водовугільного паливо в Україні /
В. В. Літовкін, А. В. Літовкін // Нові Виклики часу : зб. наук. праць. — Львів : НВФ «Українські Технології»; за ред. П. Омеляновського, Й. Мисака. — 2009. — С. 76—80.
3. Долинский А. А. Водоугольное топливо: Перспективы использования в теплоэнергетике и жилищно-коммунальном секторе / А. А. Долинский, А. А. Халатов // Промышленная теплотехника. — 2007. — т. 29, № 5. — С. 70—79.
4. Зайденварг В. Е. Производство и использование водоугольного топлива / [В. Е. Зайденварг, К. Н. Трубецкой, В. И. Мурко, И. Х. Нехороший]. — 2001. — 176 с.
5. Кузнецов А. С. К вопросу о внедрении водоугольного топлива (ВУТ) на промышленных и коммунальных теплоэнергетических предприятиях / А. С. Кузнецов, И. И. Токарев // Современная наука : сб. науч. стат. — 2010. — № 1(3). — С. 32—34.
Переглядів анотації: 112 Завантажень PDF: 109
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ХалатовA. A., О. В. Шіхабутінова, і Ю. В. Моніч, АНАЛІЗ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВОДОВУГІЛЬНОГО ПАЛИВА ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 111-114, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.