МЕТОД ДИСКРЕТНО-ДИНАМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ З ПРИСТРОЯМИ РПН

  • О. Г. Філатов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: регулювання напруги, силові трансформатори, пристрої рпн, закон регулювання, дискретні в часі системи, пропорційно-інтегральний регулятор, заданий ступінь стійкості

Анотація

Запропоновано пропорційно-інтегральний закон регулювання напруги з попередньо заданим ступенем стійкості для дискретної в часі системи автоматичного управління силовим трансформатором з пристроєм РПН.

Біографія автора

О. Г. Філатов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент кафедри електричних станцій

Посилання

1. Мокин Б. И. Автоматические регуляторы в электрических сетях / Б. И. Мокин, Ю. Ф. Выговский. — К. : Техніка, 1985. — 104 с.
2. Грабко В. В. Моделі і засоби регулювання напруги за допомогою трансформаторів з пристроями РПН : моног. /
В. В. Грабко. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. — 109 с.
3. Грабко В. В. Про один метод синтезу регулятора напруги для силових трансформаторів з пристроями РПН /
В. В. Грабко, І. Ю. Львов // Сборник научных трудов ДонГТУ. Серия : Электротехника и енергетика. — Донецк : ДонГ-ТУ, 1999. — Вып.4. — С. 258—262.
4. Мокін Б. І. До питання підвищення ефективності регулювання напруги в електричних мережах / Б. І. Мокін,
В. В. Грабко, І. Ю. Львов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 1999. — № 3. — С. 32—35.
5. Пат. 35207А Україна. МКИ Н02 Р13/06. Регулятор напруги для силових трансформаторів / Б.І. Мокін, В.В. Грабко, І. Ю. Львов // Вінницький державний технічний університет. — № 99094925; заявл. 03.09.99; опубл. 15.03.01,
Бюл. № 2.
6. Филатов А. Г. Стабилизация электрических нагрузок в электроэнергетических системах / А. Г. Филатов // Технічна електродинаміка. Темат. вип. Проблеми сучасної електротехніки. — 2006. — Ч. 5. — С. 3—8.
7. Филатов А. Г. Синтез регулятора состояния для дискретной во времени системы модального управления /
А. Г. Филатов // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2010. — № 2. — С. 80—93.
Переглядів анотації: 37 Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. Г. Філатов, МЕТОД ДИСКРЕТНО-ДИНАМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТРАНСФОРМАТОРАМИ З ПРИСТРОЯМИ РПН, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 124-127, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.