СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Т. М. Білоконь Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

аграрний сектор, структурні трансформації, модель розвитку

Анотація

Розглянуто моделі розвитку сільського господарства, досліджено структурні зміни в аграрному секторі України та визначено перспективи його розвитку.

Біографія автора

Т. М. Білоконь, Вінницький національний технічний університет

старший викладач кафедри підготовки менеджерів

Посилання

1. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. акад. Гейця В. М. — Київ : Фенікс, 2003. — 1008 с.
2. Сільське господарство України за 2010 рік : стат. зб. — К. : Держкомстат України, 2011. — 384 с.
3. Княженко І. І. Стан і перспективи розвитку особистих селянських господарств у агропродовольчій системі України / І. І. Княженко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект : сб. науч. трудов. — Донецьк, 2012. — Ч. 1. — С. 193—200.
4. Аграрний сектор: час принципово змінити орієнтири розвитку / Б. Пасхавер, В. Юрчишин, О. Бородіна, та ін. [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. — 2010. — 10 лип. — Режим доступу : http://dt.ua/ECONOMICS/agrarniy_sektor _chas_printsipovo_ zminiti_orientiri_rozvitku–60696.html?print.
5. Статистичний щорічник України за 2009 рік / Державний комітет статистики України / За ред. О. Г. Осауленко. — Київ, 2010. – 566 с.
6. Статистичний щорічник Вінниччини за 2010 рік / Головне управління статистики у Вінницькій області. — Вінниця, 2011. — 619 с.
7. Сільське господарство України у 2010 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/ [Назва з екрану].
8. Гуторов А. О. Агрохолдинги як ефективна форма концентрації сільськогосподарського виробництва / А. О. Гуторов // Економіка АПК. — 2011. — № 3. — С. 102—107.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 59

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Т. М. Білоконь, «СТРУКТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 33–30, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.