ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ РАДІУСІВ ЗГИНУ

Автор(и)

  • В. В. Савуляк Вінницький національний технічний університет
  • В. О. Ницимайло Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

покриття, основа, згин, пластична деформація, параметри кривої течії

Анотація

Розглянуто вплив фізико-механічних і геометричних параметрів покриття та основи на інтенсивність деформацій та величину зони розтягу, яка виникає в процесі згинання листової заготовки. Запропоновано підхід та математичну модель до розрахунку радіусу кривизни нейтральної поверхні. Для зменшення допустимих радіусів згину запропоновано підбирати матеріали покриття з найменшою відносною швидкістю зміцнення та найвищим відносним коефіцієнтом кривої течії.

Біографії авторів

В. В. Савуляк, Вінницький національний технічний університет

доцент кафедри технології та автоматизації машинобудування

В. О. Ницимайло, Вінницький національний технічний університет

студент Інституту машинобудування та транспорту

Посилання

1. Дель Г. Д. Критерий деформируемости металлов при обработке давлением / Г. Д. Дель, В. А. Огородников,
В. Г. Нахайчук // Изв. вузов. Машиностроение. — 1975. — № 4. — С. 135—140.
2. Лысов М. И. Теория и расчет процессов изготовления деталей методами гибки / М. И. Лысов. — М. : Машино-строение, 1966. — 236 с.
3. Попов Е. А. Основы теории листовой штамповки / Е. А. Попов. — М. : Машиностроение, 1977. — 278 с.
4. Savuliak V. Modeling of the process of regular profiles stamping from sheet materials / V. Savuliak // Buletinul institutului politehnic din Iasi. — 2011. — Tomul LVII (LXI). Fasc. 4. — Р. 199—208.
5. Савуляк В. В. Вплив тертя на процес штампування регулярних профілів з листових матеріалів [Електронний ресурс] / В. В. Савуляк // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. — 2011. — № 3. — Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/VNTU/2011_3/2011-3.files/uk/11vvstsm_ua.pdf.
6. Ренне И. П. Пластический изгиб листовой заготовки / И. П. Ренне // Труды Тульского механического института. — вып. 4. — М. : Оборонгиз, 1950. — С. 23—28.
7. Pahole I. Bending of sheet metal of complicated shapes (for 90o angle and more) in combined tools / I. Pahole,
S. Bonifarti, M. Ficko, B. Vaupotic, S. Kovacic, J. Balic // Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering. — Vol. 16, Issue 1—2, 2006. — Р. 88—93.
8. Савуляк В. В. Пластичне деформування тонколистового матеріалу в умовах значних локалізацій деформацій та напружень : моногр. / В. В. Савуляк, І. О. Сивак, В. І. Савуляк // Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 150 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 53

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
В. В. Савуляк і В. О. Ницимайло, «ВИБІР ПАРАМЕТРІВ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІНІМАЛЬНИХ РАДІУСІВ ЗГИНУ», Вісник ВПІ, вип. 4, с. 168–171, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.