ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

  • І. М. Юркова Донецький національний технічний університет
Ключові слова: виробничі запаси, матеріальні ресурси, організація обліку, підприємства гірничої промисловості

Анотація

Розглянуто сутність та підходи до класифікації виробничих запасів на гірничодобувних підприємствах. Визначено ключові особливості гірничої промисловості України та їх вплив на організацію обліку виробничих запасів. Обґрунтовано застосування методу ФІФО для оцінки виробничих запасів. Конкретизовано методику обліку виробничих запасів в автономному варіанті ведення управлінського обліку.

Біографія автора

І. М. Юркова, Донецький національний технічний університет
аспірант кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

Посилання

1. Інформаційна довідка про основні показники розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу України за грудень та
2011 рік [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=216923&cat_id=35081
2. Статистична інформація розвитку ПЕК України за січень—травень 2012 року [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу : http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/publish/article?art_id=222482&cat_id=35081.
3. Угольная промышленность Украины // Аналитический доклад Центра Разумкова. — 2011. — № 7 (106). — С. 2—37.
4. Прокопенко В. И. Управление производством в угольной промышленности. — М., 2007. — 63 с.
5. Технико-экономические показатели горнодобывающих предприятий Украины в 2010—2011 гг. — Кривой Рог :
ГНИГРИ, 2012. — 146 с.
6. Амоша О. І. Актуальні проблеми розвитку вугільної промисловості України / О. Амоша, О. Логвиненко // Еконо-
міка України. — 2006. — № 12. — С. 4—11.
7. Карпінський Б. А. Фінансово-господарська діяльність підприємств вугільної галузі України: реалії та перспективи
/ Б. А. Карпінський, Н. С. Залуцька // Фінанси України. — № 8. — 2008. — С. 63—73.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= z0751-99.
9. Старик М. В. Особливості обліку виробничих запасів / М. В. Старик // Управління розвитком. — 2010. — № 2(78). —
С. 120—122.
Переглядів анотації: 54 Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
І. М. Юркова, ГАЛУЗЕВІ ОСОБЛИВОСТІ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 52-58, Лис 2010.
Номер
Розділ
Економіка та менеджмент

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.