МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ В КОТЛІ НА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДАХ

  • С. Й. Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Дахновська Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: променевий теплообмін, конвективний теплообмін, раціональне співвідношення

Анотація

Розроблено метод визначення раціонального співвідношення поверхонь нагріву в котлі на органічних відходах. Метод дозволяє проектувати котли невеликої потужності з мінімальним значенням сумарної площі котла.

Біографії авторів

С. Й. Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
О. В. Дахновська, Вінницький національний технічний університет
аспірантка

Посилання

1. Стырикович М. А. Котельные агрегаты / М. А. Стырикович, К. Я. Катковская, Е. П. Серов. — М. : Энергия, 1959. — 488 с.
2. Тепловой расчет котлов (Нормативный метод). — 3-е изд. / НПО ЦКТИ. — СПб, 1998. 256 с.
3. Лук’янов О. В. Тепловий розрахунок газотрубних теплогенераторів: дис. доктора техн. наук: 05.23.03 / Лук’янов Олександр Васильович. — Макіївка : Донбаська нац.акад.буд. і арх., 2005. — 395с.
4. СНиП II-35- 76 Котельные установки М. : Стройиздат. 1977.
5. Боднар Л. А. Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності : дис. канд. техн. наук: 02.06.2010 / Боднар Лілія Анатоліївна. — К. : Нац.університет харч.техн-й, 2011 р. — 142 с.
6. Теплоснабжение малых населенных: пунктов : моногр. / В. Н. Братенков, П. А. Хаванов, Л. Я. Вэскер — М. : Стройиздат, 1988. — 223 с. : ил., табл. — Библиогр. С. 219—222.
7. Исаченко В. П. Теплопередача : учеб. для вузов / В. П. Исаченко. и др. — 3-е изд. доп . — М. : Энергоиздат, 1981. С. 235—247.
8. Стабников В. И. Процессы и аппараты пищевых производств / В. И. Стабников, В. Д. Попов. — М. : Пищепромиз-дат, 1959. — 584 с.
9. Михеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева. — М. : Энергия, 1977. — 343 с.
Переглядів анотації: 51 Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. Й. Ткаченко і О. В. Дахновська, МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВУ В КОТЛІ НА ОРГАНІЧНИХ ВІДХОДАХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 70-74, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)