КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ

  • Т. О. Савчук Вінницький національний технічний університет
  • О. В. Смирнова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: інформаційна технологія, проблемна ситуація, аналіз проблемної ситуації, неструктурована проблемна ситуація, опис проблемної ситуації

Анотація

Проаналізовано поняття проблемної ситуації та запропоновано схему процесу описання проблемної ситуації; досліджено сучасні методи і засоби аналізування слабо структурованих та неструктурованих проблемних ситуацій та визначено їх недоліки; визначено інформаційну технологію аналізування проблемної ситуації.

Біографії авторів

Т. О. Савчук, Вінницький національний технічний університет

професор кафедри комп’ютерних наук

О. В. Смирнова, Вінницький національний технічний університет
аспірант кафедри комп’ютерних наук

Посилання

1. Бим-Бад Б. М. Педагогический Энциклопедический словарь / Б. М. Бим-Бад ; Редкол. : М. М. Безруких, В. А. Бо-лотов, Л. С. Глебова и др. — М. : Большая Российская энциклопедия, 2003. — 528 с.
2. Тематика, програми та проекти наукових досліджень і розробок НАН України [Електронний ресурс] / Головний портал НАН України. — Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/Activity/ScientificEffort/Pages/default.aspx.
3. Программное Обеспечение для Оценки Риска [Електронний ресурс] / Информационный документ представительства Det Norske Veritas (DNV) в России. DNV News. — Режим доступу :
http://www.dnvrussia.com/Binaries/risksoftware_rus_tcm83-171950.pdf
4. Грановский Э. А Программный комплекс для моделирования аварий и оценки риска «РизЭкс-2» / Э. А. Грановский, В. А. Лыфарь // Тематический семинар «Оценка риска аварий на опасных производственных объектах». — М. : ФГУП «НТЦ по безопасности в промышленности», 2005. — C. 45—47.
5. Литвин С. С. Методичний довідник (Guide) / С. С. Литвин, А. Л. Любомирський. — ІМІцентр, 1998. — 40 с.
6. Литвин С. С. Функціонально-морфологічний аналіз : метод. реком. / С. С. Литвин. — НДЦ «Gen 3 Partners», 2007. — 7 c.
7. S. Kogan «How IT Companies Can Stay Competitive in a Global Market» / S. Kogan. — ZDNet Tech News, USA, October 10, 2006.
8. Аксельрод Б. М. Проблемно-орієнтована пошук по дії з використанням патентних баз даних: новий пошуково-вирішальної інструмент / Б. М. Аксельрод // Три покоління ТРИЗ : пр. міжнар. конфер. — Санкт-Петербург, 13—18 жовтня 2006 р.
9. Колчанов С. А. Концепція автоматизованої системи функціонально-орієнтованого пошуку / С. А. Колчанов,
М. С. Рубін, Є. Л. Соколов // ТРИЗ Фест — 2007 : пр. міжнар. конфер. — М., 9—10 липня 2007 р.
10. Аксельрод Б. М. Аналіз обумовленості взаємодій як системоутворюючий підхід при дослідженні ситуацій та систем /
Б. М. Аксельрод // ТРИЗ Фест — 2007 : пр. міжнар. конфер. — М., 9—10 липня 2007 р.
11. Литвин С. С. Дальнє прогнозування технічних систем / С. С. Литвин, В. М. Герасимов. — Рукопис, 1987 р.
12. Шпаковский Н. А. Дерева еволюції. Аналіз технічної інформації й генерація нових ідей / Н. А. Шпаковский. — 2006 р. — 520 с.
13. Голдовский Б. И. Комплексный метод поиска решений технических проблем / Б. И. Голдовский, М. И. Вайнерманю // — «Метод» НТК. 1990. — 112 с.
14. Корнеев И. К. Информационные технологи : учеб. / И. К. Корнеев, Г. И. Ксандопуло, В. А. Адамович. — Проспект, 2009. — 224 с.
15. Курс лекций по Data Mining [Электронный ресурс] : курс лекций интернет-университета INTUIT / И. А. Чубуковаю, 2006 г. — 328 с. — Режим доступа : http://www.intuit.ru/department/database/datamining/.
Переглядів анотації: 51 Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Т. О. Савчук і О. В. Смирнова, КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМНИХ СИТУАЦІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 96-101, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.