ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ — ОСНОВНИЙ ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Автор(и)

  • Л. В. Солодар Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

діалогічне мовлення, комунікативна ситуація, ініціативна репліка, реактивна репліка, понадфразова єдність, мікродіалог

Анотація

Показано важливість діалогічного мовлення у вивченні української мови як іноземної. Охарактеризовано типи діалогів, методичні підходи до їх навчання, рівні формування діалогічних умінь і навичок, виділено перешкоди в оволодінні студентами діалогу і шляхи їх подолання.

Біографія автора

Л. В. Солодар, Вінницький національний технічний університет

викладач

Посилання

1. Артемов В. О. Обучение диалогической речи (на материале английской речи) : пос. для учителей / В. О. Артемов. — К. : Сов. Школа. — 1989. — 123 с.
2. Колодязна В. В. Навчання діалогічного мовлення на уроках англійської мови за комунікативною методикою / Ко-лодязна В. В. // Англійська мова та література. — 2004. — № 5. — С. 4—9. — № 6. — С. 5—11.
3. Ананьєва Л. В. Моделювання змісту навчання професійно-педагогічного діалогу та його реалізація на початковому ступені навчання у мовному вузі / Л. В. Ананьєва // Іноземні мови. — 2000. — № 4. — С. 22—26.
4. Скалкин В. Л. Основы теории обучения устноречевой коммуникативной деятельности (вузы расширенных программ по иностранному языку) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Педагогіка» /
В. Л. Скалкін. — М., 1986. — 36 с.
5. Мирошніченко А. Л. Навчання усного мовлення / А. Л. Мирошніченко // Українська мова та література. — 2004. — № 31. — С. 9—13.
6. Леонтьев А. А. Психология общения. / А. А. Леонтьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Смысл, 1997. — 351 с.
7. Китайгородская Г. А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам / Г. А. Китайгородская. — М. : изд-во Московского университета, 1986. — 52 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 791

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
Л. В. Солодар, «ДІАЛОГІЧНЕ МОВЛЕННЯ — ОСНОВНИЙ ВИД МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 163–167, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.