ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ

  • O. M Васілевський Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Ключові слова: непевність динамічних вимірювань, динамічні вимірювання, опосередковані вимірювання, комбінована непевність, стандартна непевність, ряд фур’є, амплітудо-частотна характеристика, спектральна функція

Анотація

Запропоновано математичну модель для оцінювання непевності динамічних вимірювань з врахуванням непевності відновлення вхідного динамічного сигналу на основі даних про частотну характеристику використовуваного засобу вимірювальної техніки і спектральну функцію вхідного сигналу.

Біографія автора

O. M Васілевський, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
начальник відділу інформаційно-комунікацій­них технологій

Посилання

1. Шрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів : підручник / Е. Шрюфер ; за ред. В. П. Бабака. — К. : Либідь, 1992. — 296 с. — ISBN 5-325-00310-0.
2. Грановский В. А. Динамические измерения: Основы метрологического обеспечения: книга / В. А. Грановский. — Л. : Энергоатомиздат, 1984. — 224 с.
3. Мокин Б. И. К вопросу о востановлении сигналов ограниченой длительности / Б. И. Мокин // Метрология. — 1980. — № 9. — С. 3—6.
4. Васілевський О. М. Оцінка невизначеності вихідних сигналів засобів вимірювальної техніки в динамічних режимах роботи / О. М. Васілевський // Системи обробки інформації. — 2010. — № 4 (85). — С. 81—84.
5. Васілевський О. М. Алгоритм оцінювання невизначеності у вимірюваннях при виконанні метрологічних робіт /
О. М. Васілевський // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія. — № 3 (7). — 2006. — С. 147—151.
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ВасілевськийO. M., ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 9-13, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка