ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАНКИ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ АБОНЕНТСЬКИХ І МЕРЕЖЕВИХ ТЕРМІНАЛІВ

  • Т. Д. Рашідалізаде Азербайджанський технічний університет
Ключові слова: ефективність, ланка мультисервісної мережі, абонентський і мережевий термінал, ймовірність втрат, алгоритми розрахунку, неоднорідний трафік, якість обслуговування

Анотація

Досліджено мультисервісні мережі телекомунікації, утворені абонентськими і мережевими терміналами та запропонована модель функціонування ланки мережі. Отримано аналітичні вирази, які дозволяють оцінити параметри ефективності ланки мережі зв'язку та показники гарантованої якості обслуговування неоднорідного трафіку.

Біографія автора

Т. Д. Рашідалізаде, Азербайджанський технічний університет
аспірант кафедри телекомунікаційних мереж та технологій

Посилання

1. Дансмор Б. Справочник по телекоммуникационным технологиям / Б. Дансмор, Т. Скандьер. — М. : Издат. Дом «Вильямс», 2004. — 640 с.
2. Ершов В. А. Мультисервисные телекоммуникационные сети / В. А. Ершов, Н. А. Кузнецов — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. — 432 с.
3. Вишневский В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей / В. М. Вишневский. — М. : Тех-носфера, 2003. — 512 с.
4. Деарт В. Ю. Мультисервисные сети связи. Транспортные сети и сети доступа / В. Ю. Деарт. — М. : Инсвязьиздат, 2008. — 168 с.
5. Яновский Г. Г., Кох Р. Эволюции и конвергенция в электросвязи / Г. Г. Яновский, Р. Кох. — М. : Радио и связь, 2001. — 280 с.
Переглядів анотації: 37 Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Т. Д. Рашідалізаде, ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАНКИ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ МЕРЕЖ ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ АБОНЕНТСЬКИХ І МЕРЕЖЕВИХ ТЕРМІНАЛІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 187-190, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.