ТРАНСФОРМУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІМПУЛЬСНИХ РАДІОСИГНАЛІВ З УРАХУВАННЯМ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ ФЛУКТУАЦІЙ

  • О. M. Шинкарук Хмельницький національний університет
  • Л. В. Карпова Хмельницький національний університет
Ключові слова: радіолокаційні засоби, детектування, роздільна здатність, розрізнення сигналів, амплітудна нестабільність, кутова нестабільність, кореляційна обробка

Анотація

Досліджено питання трансформування кореляційних властивостей радіолокаційних сигналів з урахуванням недетермінованих в періоді зондування амплітудних та кутових складових. Аналіз отриманих аналітичних виразів функцій невизначеності сигналів з випадковими складовими в комплексній обвідній показало, що, оцінюючи їх кореляційні властивості при прийомі сигналу, відкриваються нові потенційні можливості щодо розрізнення ехо-сигналів від групових цілей.

Біографії авторів

О. M. Шинкарук, Хмельницький національний університет
завідувач кафедри
Л. В. Карпова, Хмельницький національний університет
інженер

Посилання

1. Вопросы перспективной радиолокации : кол. моногр. / под редакцией А. В. Соколова. — М. : Радиотехника, 2003 — 512 с.
2. Вамберский М. В. Передающие устройства СВЧ : учеб. пос. для радиотехнических спец. вузов / М. В. Вамберский, В. И. Казанцев, С. А. Шелухин; под ред. М. В. Вамберского. — М. : Высшая школа, 1984. — 448 с.
3. Кравченко В. Ф. Алгебра логики, атомарне функции и вейвлеты в физических приложениях / В. Ф. Кравченко,
В. Л. Рвачев. — М. : ФИЗМАЛИТ, 2006. — 416 с.
4. Шинкарук О. М. Обробка радіолокаційних сигналів з урахуванням внутрішньоімпульсних фазочастотних нестабі-льностей / О. М. Шинкарук, І. І. Чесановський // зб. наук. пр. Військового інституту Київського національного універси-тету ім. Тараса Шевченко / за ред. С. В. Лєнкова. — Вип. № 17. — К. : ВІКНУ, 2009 — C. 89—92.
5. Чесановський І. І. Трансформуванняфункції невизначеності радіосигналів з урахуванням внутрішньоімпульсної фазочастотної нестабільності / І. І. Чесановський // Збірник. наукових праць Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького / за ред. В. О. Балашова. — Хмельницький : НАДПСУ, 2009. — № 50. — C. 58—62.
Переглядів анотації: 28 Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ШинкарукО. M. і Л. В. Карпова, ТРАНСФОРМУВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ІМПУЛЬСНИХ РАДІОСИГНАЛІВ З УРАХУВАННЯМ АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНИХ ФЛУКТУАЦІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 217-221, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.