ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • К. В. Копняк Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
  • О. М. Кузьміна Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету
  • Л. М. Захарченко асистент кафедри інтелектуальних систем

Ключові слова:

творчі завдання, творчі якості, системи творчих завдань, вивчення комп’ютерних дисциплін

Анотація

Проаналізовані можливості використання творчих завдань у процесі вивчення комп’ютерних дисциплін студентами економічних спеціальностей; визначені види творчих завдань відповідно до рівня засвоєння знань студентами та описаний їхній вплив на розвиток творчих якостей; закладена теоретична основа для побудови системи творчих завдань.

Біографії авторів

К. В. Копняк, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

асистент

О. М. Кузьміна, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

доцент

Л. М. Захарченко, асистент кафедри інтелектуальних систем

асистент кафедри інтелектуальних систем

Посилання

1. Фокин Юрий Георгиевич. Преподавание и воспитание в высшей школе : Методология, цели и содержание, твор-чество : учеб. пос. для студ. высш. учеб. зав. / Ю. Г. Фокин. — М. : Издательский центр «Академия», 2002. — 224 с. — ISBN 5-7695-0362-9.
2. Шапран О. Використання педагогічних технологій в процесі розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя / Олена Шапран // Вісник Інституту розвитку дитини НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія: Філософія. Педагогіка. Психоло-гія. — К. : Вид-во Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 6. — С. 167—173.
3. Сисоєва Світлана Олександрівна. Основи педагогічної творчості вчителя: навч. посіб. для студентів вищих навча-льних закладів / С. О. Сисоєва. — К. : ІСДОУ, 1994. — 112 с. — ISBN 5-7763-2405-х.
4. Терехова Г. В. Творческие задания как средство развития креативных способностей школьников в учебном про-цессе: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Терехова Галина Владимировна; Челябинский гос. пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — 22 с.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 54

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
К. В. Копняк, О. М. Кузьміна, і Л. М. Захарченко, «ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ», Вісник ВПІ, вип. 3, с. 229–233, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.