ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ

  • O. M. Джеджула Вінницький національний аграрний університет
  • Ю. Л. Хомяківський Вінницький національний аграрний університет
Ключові слова: нарисна геометрія та інженерна графіка, електронний підручник, мультимедійний навчально-методичний комплекс, креслення, поверхня

Анотація

Розглянуто структуру, зміст, інструменти та характеристики мультимедійного навчально-методичного комплексу з нарисної геометрії та інженерної графіки для студентів вищих навчальних закладів. Визначено його вплив на технологію навчального процесу.

Біографії авторів

O. M. Джеджула, Вінницький національний аграрний університет
професор кафедри загальнотехнічних дисциплін
Ю. Л. Хомяківський, Вінницький національний аграрний університет
старший викладач кафедри фізики і математики

Посилання

1. Буринський В. М. Самостійна робота як засіб удосконалення графічної підготовки майбутніх учителів трудового навчання : дис...канд.пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» / В. М. Буринський. — НПУ ім. М. П. Дра-гоманова. — К., 2001. — 179 с.
2. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. — Вінниця : ДОВ «Вінниця», 2002. — 116 с.
3. Комплекс автоматизированных дидактических средств КАДИС. [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.cnit.ssau.ru.
4. Лебедев И. И. Оценка качества обучающих программных продуктов [Электронный ресурс] / И. И. Лебедев. М : изд-во «Открытые системы». — Режим доступа : http://www.os.ssau.ru.
5. Юсупова М. Ф. Застосування нових інформаційних технологій в графічній підготовці студентів вищих навчальних закладів : автореф. на здобуття наук. ступеня. канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання» /
М. Ф. Юсупова. — Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К., 2001. — 20 с.
Переглядів анотації: 40 Завантажень PDF: 14
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ДжеджулаO. M. і Ю. Л. Хомяківський, ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВНЗ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 187-191, Лис 2010.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.