МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА КОРЕГУВАННЯ ВПЛИВУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ТАРИФІВ НА КОНФІГУРАЦІЮ ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ

  • В. Ф. Находов Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • Т. В. Яроцька Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • А. О. Горбоненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: диференційовані за часом тарифи, попит споживачів на електричну енергію і потужність, нерівномірність навантаження, достатність впливу споживачів на конфігурацію графіка навантаження енергосистеми, оптимізація впливу споживачів на нерівномірність графіка навантаження енергосистеми, «дифтарифні» споживачі

Анотація

Запропоновано методологію аналізу достатності впливу диференційованих за часом тарифів на режими споживання електричної енергії та потужності в ОЕС України. Описано алгоритм визначення основних напрямків їх подальшого корегування і модифікації.

Біографії авторів

В. Ф. Находов, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
доцент
Т. В. Яроцька, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірантка
А. О. Горбоненко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
магістрант

Посилання

1. Михайлов В. В. Тарифы и режимы электропотребления / В. В. Михайлов. — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 216 с.
2. Папков Б.В. Электроэнергетический рынок и тарифы : учеб. пос. / Б. В. Папков. — Н. Новгород : Нижненовгород. гос. техн. ун-т, 2002. — 252 с.
3. Енергоринок та тарифна політика України у сфері електроенергетики / Управління енерговикористанням : зб. доп. / Під заг. ред. д.т.н., проф. А. В. Праховника. — К. : Альянс за збереження енергії, 2001. — С. 242—357.
4. Аналіз основних причин нерівномірності попиту споживачів на електричну енергію у розрізі груп споживачів та регіонів України : заключний звіт про виконання НДР. — Київ, 2009. — 240 с.
5. Находов В. Ф. Тарифи на електричну енергію в системі управління режимами енерговикористання / В. Ф. Находов, А. І. Замулко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 1999. — № 1. — С. 38—43.
6. Большев Л. Н. Таблицы математической статистики / Л. Н. Большев, Н. В. Смирнов. — [3-е изд.] — М. : Наука, 1983. — 474 с.
Переглядів анотації: 105 Завантажень PDF: 202
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. Ф. Находов, Т. В. Яроцька, і А. О. Горбоненко, МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА КОРЕГУВАННЯ ВПЛИВУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ТАРИФІВ НА КОНФІГУРАЦІЮ ГРАФІКІВ НАВАНТАЖЕННЯ ЕНЕРГОСИСТЕМИ УКРАЇНИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 72-75, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.