ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРОЛЕЙБУСА

  • С. М. Пересада Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • С. С. Димко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: векторне керування, максимізація співвідношення момент-струм, асинхронний двигун, частотне керування, енергоефективність

Анотація

Виконано порівняльне дослідження динамічних та енергетичних характеристик тягового електроприводу тролейбуса при використанні частотного і векторних алгоритмів керування моментом асинхронного електропривода шляхом математичного моделювання.

Біографії авторів

С. М. Пересада, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
завідувач кафедри
С. С. Димко, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
аспірант

Посилання

1. Технические характеристики ElectroLAZ-20 [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://laz.ua/ru/prod/5/21/teh_char/. — Название с экрана.
2. Peresada S., Tonielli A. High-performance robust speed-flux tracking controller for induction motor / Peresada S. //
Int. Journal of Adaptive Control and Signal Processing. —2000. — Vol. 14. — P. 177—200.
3. Пересада С. М. Прямое векторное управление моментом асинхронных двигателей с максимизацией соотношения момент-ток: теория и результаты тестирования / С. М. Пересада, С. С. Дымко // Электротехнические и компьютерные системы. — 2011. — Кременчуг.
4. Пересада С. М. Управление моментом и потоком асинхронного двигателя без использования информации о токах статора / С. М. Пересада, С. М. Ковбаса, В. С. Бовкунович // Вісник Кременчуцького державного політехнічного універ-ситету імені М. Остроградського. — 2008. — С. 88—92.
Переглядів анотації: 116 Завантажень PDF: 132
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. М. Пересада і С. С. Димко, ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ КЕРУВАННЯ МОМЕНТОМ АСИНХРОННОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДА ТРОЛЕЙБУСА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 134-137, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.