ОЦІНЮВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ КРИТЕРІЇВ ОПТИМАЛЬНОСТІ В ЗАДАЧАХ ВЕЛИКОЇ МІРИ СКЛАДНОСТІ

  • П. Д. Лежнюк Вінницький національний технічний університет
  • Н. В. Остра Вінницький національний технічний університет
  • О. Є. Рубаненко Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: критеріальне програмування, велика міра складності, коефіцієнт залишкового ресурсу, нейро-нечітке моделювання

Анотація

Запропоновано метод оцінювання чутливості критеріїв оптимальності зі застосуванням нейро-нечіткого моделювання в умовах задач великої міри складності. Обґрунтовано можливість і доцільність використання запропонованого методу для знаходження чутливості загальносистемного показника втрат електричної потужності з урахуванням залишкового ресурсу трансформаторів.

Біографії авторів

П. Д. Лежнюк, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри
Н. В. Остра, Вінницький національний технічний університет
доцент
О. Є. Рубаненко, Вінницький національний технічний університет
доцент

Посилання

1. Лежнюк П. Д. Оцінювання чутливості оптимального керування режимами електроенергетичних систем критеріа-льним методом : моног. / П. Д. Лежнюк, Н. В. Остра, В. Ц. Зелінський. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 131 с.
2. Лежнюк П. Д. Оптимальне керування нормальними режимами електроенергетичних систем критеріальним методом з урахуванням планового значення технічних втрат потужності / П. Д. Лежнюк, О. О. Рубаненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 1. — С. 86—90.
3. Рубаненко О. Є. Діагностування обладнання в умовах неповноти вихідних даних / О. Є. Рубаненко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Електротехніка і електроенергетика. — 2011. — Вип. 11. — С. 319—323.
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
П. Д. Лежнюк, Н. В. Остра, і О. Є. Рубаненко, ОЦІНЮВАННЯ ЧУТЛИВОСТІ КРИТЕРІЇВ ОПТИМАЛЬНОСТІ В ЗАДАЧАХ ВЕЛИКОЇ МІРИ СКЛАДНОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 150-154, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)