АМПЛІТУДНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТОНАЛЬНИХ ТА СОНОРНИХ ЗВУКІВ У МОВНОМУ СИГНАЛІ

  • Т. В. Грищук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: квазіперіод, відстань між векторами, розпізнавання мови, багаторівнева система розпізнавання

Анотація

Розглянуто метод визначення тональних та сонорних ділянок в сигналі, що характеризуються наявністю квазіперіодів. Ця інформація може використовуватись для підвищення ефективності процесу розпізнавання мови. Введено поняття квазіперіоду та відстані між квазіперіодами. Надано рекомендації з вибору експериментальних параметрів.

Біографія автора

Т. В. Грищук, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри комп’ютерних систем управління

Посилання

1. Проблемы создания многоуровневой системы распознавания речи [Електронний ресурс] / С. Н. Курочкин,
А. Г. Бродин // Автоматизация и управление в машиностроении — 1997. — № 2. — Режим доступу до журн. : http://magazine.stankin.ru/arch/n_02/automation/art05.html.
2. Рабинер Л. Р. Цифровая обработка речевых сигналов / Л. Рабинер, Р. Шафер — М. : Радио и связь, 1981. — 496 с.
3. Фант Г. Аккустическая теория речеобразования / Г. Фант. — М. : Наука, 1964. — 284 с.
Переглядів анотації: 109 Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Т. В. Грищук, АМПЛІТУДНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТОНАЛЬНИХ ТА СОНОРНИХ ЗВУКІВ У МОВНОМУ СИГНАЛІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 172-176, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.