ОЦІНЮВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСІВ

  • М. М. Биков Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Ковтун Вінницький національний технічний університет
  • Н. Г. Савінова Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: івс для автоматичного розпізнавання голосів, апаратна частина, метрологічні характеристики

Анотація

Важливою задачею у аналізі ефективності ІВС для автоматичного розпізнавання голосів є врахування апаратних похибок системи, що в інформаційних джерелах недостатньо освітлено. Запропоновано рівняння перетворення ІВС для автоматичного розпізнавання голосів, на основі якого проведено дослідження статичних метрологічних характеристик ІВС для розпізнавання голосів та розраховано відносну похибку реальної апаратної частини ІВС такого типу.

Біографії авторів

М. М. Биков, Вінницький національний технічний університет
професор
В. В. Ковтун, Вінницький національний технічний університет
доцент
Н. Г. Савінова, Вінницький національний технічний університет
аспірантка

Посилання

1. Поджаренко В. О. Опрацювання результатів вимірювань на основі концепції невизначеності / В. О. Поджаренко, О. М. Васілевський, В. Ю. Кучерук : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2008. — 128 с.
2. Васілевський О. М. Метрологічний нагляд та контроль / О. М. Васілевський, В. О. Поджаренко : навч. посіб. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 162 с.
3. Поджаренко В. О. Опрацювання результатів вимірювань : метод. вказівки щодо виконання курсових робіт з дис-ципліни «Основи метрології та вимірювальної техніки» для студентів напрямку підготовки 0913 — «Метрологія та вимірювальна техніка» / В. О. Поджаренко, О. М. Васілевський, О. П. Войтович. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 38 с.
4. Шебалин О. Д. Физические основы механики и акустики / О. Д. Шебалин. — М. : Высш. школа, 1981. — 263 с.
5. Федорков Б. Г. Микросхемы ЦАП и АЦП: функционирование, параметры, применение / Б. Г. Федорков, В. А. Те-лец. — М. : Энергоатомиздат, 1990. — 320 с.
6. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю / [Є. Т. Володарський, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко,
Г. Б. Сердюк] — Вінниця : Велес, 2001. — 219 с.
7. Метрологія. Терміни та визначення : ДСТУ 2681 — 94. [Чинний від 26–07–94]. — К. : Держстандарт України, 1994. — 68 с.
8. Метрологічне забезпечення. Основні положення : ДСТУ 2682 — 94. — К. : Держстандарт України, 1994. — 15 с.
Переглядів анотації: 103 Завантажень PDF: 92
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
М. М. Биков, В. В. Ковтун, і Н. Г. Савінова, ОЦІНЮВАННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 189-193, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)