ДВОЕТАПНА СТРАТЕГІЯ ПОШУКУ У ВЕКТОРНИХ КОДОВИХ КНИГАХ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ МОВЛЕННЯ

  • О. М. Ткаченко Вінницький національний технічний університет
  • О. Ф. Грійо Тукало Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ущільнення мовленнєвих сигналів, лінійні спектральні частоти, векторне квантування, кодові книги, бінарне дерево, спектральне спотворення, зважена евклідова метрика

Анотація

Розроблено підхід, який дозволяє поєднати переваги методів швидкого пошуку найближчого сусіда у кодових книгах із застосуванням зваженої евклідової метрики. Запропонована двоетапна стратегія пошуку полягає в тому, що на першому етапі з кодової книги, структурованої на основі бінарного дерева, за евклідовою метрикою відбирається невелика кількість векторів (кандидатів), з яких на другому етапі із використанням ваг обирається вектор, найближчий до вхідного. Отримано аналітичні залежності кількості кандидатів та операцій, необхідних для пошуку найближчого вектора. Наведено результати експериментів, що підтверджують ефективність запропонованого підходу.

Біографії авторів

О. М. Ткаченко, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри обчислювальної техніки
О. Ф. Грійо Тукало, Вінницький національний технічний університет
студентка Інституту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Посилання

1. Сhu W. C. Speech Coding Algorithms: Foundation and Evolution of Standardized Coders / Wai C. Chu // NY. : John Wiley & Sons, Inc. –– 2003. — 558 p. — ISBN 0-471-37312-5.
2. Paliwal K. K. Efficient vector quantization of LPC parameters at 24 bits/frame / K. K. Paliwal, B. S. Atal // IEEE Transaction on Speech and Audio Processing. –– 1993. — No. 2, vol. 1. — Р. 3—14.
3. Gardner W. R. Theoretical analysis of the high-rate vector quantization of LPC parameters / W. R. Gardner, B. D. Rao // IEEE Transaction Speech Audio Processing. –– Sep. 1995. –– Vol. 3. –– Р. 367—381.
4. Hai Le Vu and Laszlo Lois. Efficient Distance Measure for Quantization of LSF and Its Karhunen–Loeve Transformed Parameters / Hai Le Vu and Laszlo Lois // IEEE Transactions on speech and audio processing. –– Nov. 2000. –– No. 6, vol. 8.
5. Zhou J. Simple Fast Vector Quantization of the Line Spectral Frequencies / J. Zhou, Y. Shoham, A. Akansu // Image Compression and Encryption Technologies. — 2001. — Vol. 4551. — Р. 274—282.
6. Біліченко Н. О. Швидкий пошук при векторному квантуванні лінійних спектральних частот / Н. О. Біліченко, О. М. Ткаченко, О. Д. Феферман, С. В. Хрущак // Реєстрація, зберігання і обробка даних. — 2008. — Т. 10, № 2. — С. 37—47.
7. Ткаченко О. М. Спрямований пошук при квантуванні лінійних спектральних частот / О. М. Ткаченко, О. Ф. Грійо Тукало // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2009. — № 5. — С. 64—69.
8. Bentley J. L. K-d trees for semidynamic point sets / J. L. Bentley // In Proc. 6th Ann. ACM Sympos. Comput. Geom. –– 1990. –– P. 187—197.
9. Friedman J. H. An algorithm for finding best matches in logarithmic expected time / J. H. Friedman, J. L. Bentley, and
R. A. Finkel // ACM Transactions on Mathematical Software. –– 1977. –– 3(3). — Р. 209–226.
10. Arya S. Algorithms for fast vector quantization / S. Arya and D. M. Mount // In J. A. Storer and M. Cohn, editors, Proc. of DCC '93: Data Compression Conference, IEEE Press. –– 1993. –– P. 381—390.
11. Approximate nearest neighbor queries in fixed dimensions / S. Arya and D. M. Mount // In Proc. 4th ACM-SIAM Sympos. Discrete Algorithms. –– 1993. –– P. 271—280.
Переглядів анотації: 42 Завантажень PDF: 12
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. М. Ткаченко і О. Ф. Грійо Тукало, ДВОЕТАПНА СТРАТЕГІЯ ПОШУКУ У ВЕКТОРНИХ КОДОВИХ КНИГАХ ДЛЯ УЩІЛЬНЕННЯ МОВЛЕННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 194-201, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.