ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ПОДІЙ В ПРОГРАМНИХ СИСТЕМАХ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТА СТРУКТУРОЮ ЗАСО-БАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ОБРОБКИ ДАНИХ

  • С. М. Бурбело Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго»
Ключові слова: інформаційна технологія, часово-залежні дані, ретроспектива, змінні параметри та структура, метод оптимізації планування подій, пріоритет об’єктів, суб’єктів та ресурсів

Анотація

Розроблено інформаційну технологію збереження та обробки ретроспективних даних і програмних засобів, яка дозволяє підвищити ефективність доступу до інформаційного ресурсу за умови постійної зміни алгоритмів, структури і значень параметрів системи. Запропоновано метод оптимізації планування подій, що здійснює оптимальне планування із використанням пріоритетів суб’єктів, об’єктів та ресурсів, який реалізує механізм перепланування графіка подій в ході його виконання із врахуванням ретроспективи та зміни стану системи і властивостей її елементів.

Біографія автора

С. М. Бурбело, Публічне акціонерне товариство «Вінницяобленерго»
начальник бюро розробки програмного забезпечення і впровадження автоматизованих систем САСК

Посилання

1. Руководство по планированию, мониторингу и оценке результатов развития // Программа развития Организации Объединенных наций. NewYork. — NY 10017, USA — 2009. — 225 с.
2. Скотт В. Эмблер. Рефакторинг баз данных: эволюционное проектирование / Скотт В. Эмблер, Прамодкумар Дж. Садаладж. — Вильямс, 2007. — 368 с.
3. Павлов А. Н. Методы обработки экспертной информации / А. Н. Павлов, Б. В. Соколов. — ГУАП. — СПб, 2005. — 42 с.
4. Березовский И. С. Некоторые задачи экспертных оценок в планировании на промышленном предприятии /
И. С. Березовский // Экономика, управление, право. — № 10. — 2010. — 7 с.
5. Янчевський С. Л. Многокритериальная оптимизация планирования космической съемки на основе геопросторан-ственной експертной информации / С. Л. Янчевський // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : зб. наук. пр. — 2011. — № 53. — C. 96—105.
6. Саати Т. Аналитическое планирование. Организация систем / Т. Саати, К. Кернс ; пер. с англ. — М. : Радио и связь, 1991. — 224 с.
7. Бевз С. В. Розробка автоматизованої системи формування розкладу магістратури [Електронний ресурс] /
С. В. Бевз, В. В. Войтко, С. М. Бурбело // Наукові праці ВНТУ. — 2008. — № 4. — Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu.
8. Бевз С. В. Автоматизація процесу формування розкладу сесії / С. В. Бевз, В. В. Войтко, С. М. Бурбело // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. — 2009. — № 2 (18). — С. 5—12.
9. Романюк А. Н. Автоматизация построения компьютерных систем управления отчетностью / А. Н. Романюк, С. В. Бевз, С. М. Бурбело // Материалы IEEE Сибирской конференции по управлению и связи. — Томск. — 2011. — С. 334—337.
Переглядів анотації: 66 Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. М. Бурбело, ОПТИМІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ ПОДІЙ В ПРОГРАМНИХ СИСТЕМАХ ЗІ ЗМІННИМИ ПАРАМЕТРАМИ ТА СТРУКТУРОЮ ЗАСО-БАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ОБРОБКИ ДАНИХ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 224-227, Лис 2010.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.