МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КВАЗІГАРМОНІЧНОГО ГЕНЕРАТОРА ММ-ДІАПАЗОНУ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

  • С. М. Перегудов НТУУ «Київський політехнічний інститут»
  • О. П. Яненко НТУУ «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: генератор шуму, біомедична апаратура, математична модель

Анотація

Застосовуючи біомедичну генерувальну апаратуру мм-діапазону, спостерігається стійка тенденція до зниження її вихідної потужності. Розроблені пристрої суттєво доповнюють генератор квазігармонічних сигналів, який містить генератор шуму на лавинно-пролітному діоді та вузькосмуговий фільтр, що перестроюється. Вихідна потужність такого генератора визначається із врахуванням впливу зовнішнього навантаження. У статті цю задачу розв’язано за допомогою числових методів. Із застосуванням математичної моделі розроблено вузькосмуговий генератор низькоінтенсивного шуму мм-діапазону для біомедичного застосування. Наведено результати досліджень.

Біографії авторів

С. М. Перегудов, НТУУ «Київський політехнічний інститут»

асистент кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

О. П. Яненко, НТУУ «Київський політехнічний інститут»
професор  кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

Посилання

1. Ситько С. П. Введение в квантовую медицину / С. П. Ситько, Л. Н. Мкртчян. — К. : Паттерн, 1994. — 148 с.
2. Бецкий О. В. Миллиметровые волны и живые системы / О. В. Бецкий, В. В. Кислов, Н. Н. Лебедева. — М. : Сайенс-Пресс, 2004. — 272 с.
3. Ситько С. П. Аппаратурное обеспечение современных технологий квантовой медицины / С. П. Ситько,
Ю. А. Скрипник, А. Ф. Яненко ; под общ. ред. С. П. Ситько. — К. : ФАДА, ЛТД, 1999. — 199 с.
4. Яненко О. П. Генератор низькоінтенсивних квазігармонічних сигналів міліметрового діапазону / О. П. Яненко,
С. М. Перегудов // Вісник КНУТД. — 2008. — № 5 (43). — С. 103—107.
5. Яненко О. Моделювання генератора шуму мм-діапазону на лавинно-пролітних діодах / О. Яненко, С. Перегудов // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2007) : ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., 31 трав.—2 черв. 2007 р. : матеріали конф. — Вінниця, 2007. — С. 138—139.
Переглядів анотації: 34 Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
С. М. Перегудов і О. П. Яненко, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ КВАЗІГАРМОНІЧНОГО ГЕНЕРАТОРА ММ-ДІАПАЗОНУ ДЛЯ БІОМЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 4, с. 59-63, Лис 2010.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.