ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕП-ЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  • О. П. Остапенко Вінницький національний технічний університет
  • І. С. Колос Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: теплонасосна установка, джерела низькотемпературної теплоти

Анотація

Запропоновано методи визначення енергетичної та екологічної ефективності теплонасосних установок з різними джерелами низькотемпературної теплоти для підприємств харчової промисловості.

Біографії авторів

О. П. Остапенко, Вінницький національний технічний університет
старший викладач кафедри теплоенергетики
І. С. Колос, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Долинский А. А. Тепловые насосы в теплоснабжении / А. А. Долинский, Е. Т. Базеев, А. И. Чайка // Промышленная теплотехника. — 2006. — Т. 28, № 2. — С. 99—105.
2. Калнинь И. М. Техника низких температур на службе энергетики / И. М. Калнинь // Холодильное дело. — 1996. — № 1. — С. 26—29.
3. Янтовский Е. И. Парокомпрессионные теплонасосные установки / Е. И. Янтовский, Ю. В. Пустовалов. — М. : Энергоиздат. — 1982. — 144 с.
4. Соколова И. В. Варианты практического применения тепловых насосов / И. В. Соколова, Л. А. Володина // Холодильная техника. — 1991. — № 11. — С. 11—13.
5. Любчик Г. Н. Факторы, параметры и показатели экобезопасности энергетических объектов / Г. Н. Любчик,
Г. Б. Варламов // Экотехнологии и ресурсосбережение. — 2001. — № 3. — С. 53—58.
6. Ткаченко С. Й. Систематизація інформації з розробки, дослідження та впровадження теплонасосних установок /
С. Й. Ткаченко, О. П. Остапенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб. наук. пр. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. — № 4. — С. 176—184.
7. Ткаченко С. Й. Узагальнена теплотехнологічна система з теплонасосною установкою / С. Й. Ткаченко, О. П. Оста-пенко // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві : зб. наук. пр. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. — № 3. — С. 136—141.
8. Остапенко О. П. Використання перспективних систем теплопостачання з тепловими насосами для утилізації теплоти викидів підприємств України / О. П. Остапенко // Екологія. Людина. Суспільство : ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (14—16 травня 2001 р., Київ) : зб. тез доп. — К. : НТУУ «КПІ», 2001. —
С. 152—153.
9. Ткаченко С. Й. Парокомпресійні теплонасосні установки в системах теплопостачання / С. Й. Ткаченко, О. П. Ос-тапенко. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця. — 2009. — 176 с.
Переглядів анотації: 39 Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
О. П. Остапенко і І. С. Колос, ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕП-ЛОНАСОСНИХ УСТАНОВОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 67-71, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.