ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФЛОТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ

  • O. O. Землянка НПЦ «БіогазПроект»
  • М. В. Губінський Національна металургійна Академія України
Ключові слова: біогаз, флотація, метаногенерації

Анотація

Проведено лабораторні та промислові дослідження негативного впливу флотаційних процесів на продуктивність ферментатора біогазової установки. Оцінено вплив цього фактору в залежності від часу в конкретних умовах протікання процесу. Запропоновано механізм впливу флотації на продуктивність реактора біогазової установки, який підтверджено результатами експериментальних досліджень в лабораторних умовах та на діючій БГУ.

Біографії авторів

O. O. Землянка, НПЦ «БіогазПроект»
головний інженер проектів
М. В. Губінський, Національна металургійна Академія України
професор кафедри промислової теплоенергетики

Посилання

1. Землянка О. О. Математичне моделювання кінетики процесу анаеробного бродіння органічних відходів в фермен-таторі біогазової установки / О. О. Землянка // Интегрированные технологии и энергосбережение, 2007. — № 4.
— С. 47—52.
2. Землянка О. О. Вплив технологічних факторів на продуктивність біогазової установки / О. О. Землянка, М. В. Гу-бінський : Теплотехника и энергетика в металлургии : труды ХV международной конференции НМетАУ (Днепропетровск, 7—9 октября 2008 г.). — Днепропетровск : Новая идеология, 2008. — 101 с.
3. Землянка О. О. Експериментальне дослідження роботи перемішуючих пристроїв з метою гідродинамічного вдос-коналення роботи біогазової установки / О. О. Землянка, М. В. Губінський // Металургійна теплотехніка : зб. наук. пр. Національної металургійної академії України. — Дніпропетровськ: : ПП Грек О. С., 2007. — С. 151—156.
4. Баадер В. Биогаз. Теория и практика / В. Баядер ; пер. с англ. : под ред. В. Д. Виленского. — М. : Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.
5. Дубровскис В. С. Аппараты для исследования анаэробной переработки сельскохозяйственных отходов. Эксплуа-тация и совершенствование ферментационных установок / В. С. Дубровкис. — Рига, 1986. — С. 111—120.
6. Vavilin V. A. 2003b. A distributed model of solid waste anaerobic digestion: sensitivity analysis / V. A. Vavilin,
S. V. Rytov, Pavlostathis S. G., Jokela J., Rintala J. Wat Sci Technol 48/4: 147—154.
7. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости / С. Патанкар ; пер. с англ. — М. : Энергоатомиздат, 1984. — 152 с.
Переглядів анотації: 30 Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ЗемлянкаO. O. і М. В. Губінський, ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ФЛОТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 3, с. 75-80, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.