СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ПРОТИПАВОДКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • І. І. Овчаренко Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп України)

Ключові слова:

управління проектами, інвестиційний проект, протипаводкові заходи

Анотація

Розглянуто методичні аспекти механізму залучення інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів водогосподарського комплексу протипаводкового призначення та управління ними. Приділено увагу структурі проектів та механізмам управління ними. Вперше проведено систематизацію та класифікацію інвестиційних проектів протипаводкового призначення, етапів їх розробки і критеріїв та рекомендацій відбору з урахуванням провідного світового та вітчизняного досвіду. Результати роботи планується використати у проекті відповідних методичних рекомендацій Державного комітету України по водному господарству.

Біографія автора

І. І. Овчаренко, Державний комітет України по водному господарству (Держводгосп України)

заступник начальника відділу водогосподарського будівництва та проектних робіт; здобувач кафедри менеджменту

Посилання

1. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області» № 3036-III (3036—14) від 07.02.2002 (зі змінами і доповненнями).
2. Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002—2006 роки та прогноз до 2015 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.01, № 1388).
3. Програма комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області на 2006—2015 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.02.06, № 130).
4. Комплексна програма захисту сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод на період до 2010 року та прогноз до 2020 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.06, № 901).
5. Порядок надання Регіональним фондом підтримки підприємництва фінансово-кредитної допомоги суб'єктам підп-риємницької діяльності за рахунок коштів обласного бюджету.
6. Закон України «Про інститут спільного інвестування» № 2801—IV (2801—15) від 06.09.2005 (зі змінами і допов-неннями).
7. Крупка Я. Д. Інвестиційний бізнес-план / Я. Д. Крупка, Б. М. Литвин. — К. : 1997.
8. Бизнес-план инвестиционного проекта / [В. М. Попов, Л. П. Кураков, Г. В. Медведев и др.]. — М. : Финансы и статистика, 1997.
9. Голуб Л. Г., Хямаленс В. О. Как управлять инвестициями / Л. Г. Голуб, В. О. Хямаленс // Экономика стр-ва. — 1990. — № 12. — С. 14—22.
10. Калугин В. А. Экспресс-оценка инвестиционного предложения / В. А. Калугин // Финансовый менеджмент. — 2006. — № 3.
11. Федоренко В. Г. Перспективи розвитку капітального будівництва за ринкових умов / В. Г. Федоренко // Про при-ватизацію : Держ. інформ. бюл. — 1997. — № 2.
12. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1561-XII (1561-12) від 18.09.91 (зі змінами і доповненнями).

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 84

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
І. І. Овчаренко, «СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ ПРОТИПАВОДКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 14–19, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.