МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ ДЕФОРМОВАНОГО ЦИЛІНДРА

  • Ю. Г. Ведміцький Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Кухарчук Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: момент інерції, вісь обертання, деформація, циліндричне тіло, математична модель

Анотація

Досліджено задачу дії на момент інерції повільних деформацій, що можуть спостерігатися в механічних та електромеханічних системах з обертовою формою руху. Для цього розроблено узагальнену математичну модель моменту інерції довільно деформованого фізичного тіла циліндричної форми, яку застосовано до деяких поширених на практиці різновидів деформацій, внаслідок чого отримано розрахункові співвідношення для визначення моменту інерції і побудовано їх графічні залежності.

Біографії авторів

Ю. Г. Ведміцький, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

В. В. Кухарчук, Вінницький національний технічний університет
завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

Посилання

1. Овчинников П. П. Вища математика : підруч.. У 2 ч. Ч. 1 / П. П. Овчинников, Ф. П. Яремчук, В. М. Михайленко. — 3-тє вид., випр. — К. : Техніка, 2003. — 600 с. — ISBN 966-575-055-0.
2. Павловський М. А. Теоретична механіка: підруч. / М. А. Павловський. – 2-ге вид., стер. — К. : Техніка, 2004. — 512 с. — ISBN 966-575-002-Х.
3. Гернет М. М. Определение моментов инерции / М. М. Гернет, В. Ф. Ратобыльский. — М. : Машиностроение, 1969. — 248 с.
4. Ведміцький Ю. Г. Вплив повільних деформацій на момент інерції механічних та електромеханічних систем /
Ю. Г. Ведміцький, В. В. Кухарчук // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету ім. Михайла Остро-градського. — 2007. — Випуск 3/2007(44), Частина 1. — С. 148—152.
Переглядів анотації: 198 Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
Ю. Г. Ведміцький і В. В. Кухарчук, МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ ДЕФОРМОВАНОГО ЦИЛІНДРА, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 25-33, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>