ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА

Автор(и)

  • А. В. Сердюк Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

доступність житла, критерії оцінки, коефіцієнт доступності житла, динаміка будівництва житла

Анотація

Проаналізовано динаміку будівництва та стан забезпечення населення житлом, розраховано коефіцієнти доступності житла. Виявлено негативні фактори, що гальмують вирішення житлової проблеми, та запропоновано шляхи їх усунення.

Біографія автора

А. В. Сердюк, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри менеджменту організацій, охорони праці та безпеки життєдіяльності

Посилання

1. Державний комітет статистики України. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
2. Постанова КМУ №1001 від 21.07.2007 року. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на пе-ріод до 2015 року // Офіційний вісник України. — 2006. — 330. — С. 2131.
3. Ушацький А. С. Доступність іпотечного кредитування в країні / А. С. Ушацький, А. В. Сердюк // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наукових праць. Вип.17. — К. : КНУБА, 2007. — С. 181—185.
4. Хачатрян С. Р. Методы измерения и моделирования процессов расширения социальной доступности улучшения жилищных условий населения / С. Р Хачатрян // Аудит и финансовый анализ. — 2001. — № 3. — С. 95—105. —
ISSN 0236-2988.
5. Europe: House Price Changes, 5 Yrs (%) // Globalpropertyguide. Residential property data — Режим доступу : http://www.Globalpropertyguide .com /Europe/price-change-5-years.
6. Багрій А. А. Податок на нерухомість як необхідний елемент податкової системи держави / А. А. Багрій // Макрое-кономічні аспекти сучасної економіки. — 2006. — №6(61). — С. 48—49.
7. Податок на нерухомість: необхідність чи неминучість. — Режим доступу http ://www.moydomic.com.ua/articles.php.
8. Думка населення України щодо будівництва доступного житла / Всеукраїнські опитування громадської думки // Київський міжнародний інститут соціології. — К., 2008. — Режим доступу: http://www.kiis.com.ua/.
9. Аналітичний огляд за ІІІ квартал 2009 року / Українська національна іпотечна асоціація. — Режим доступу : http://www.unia.com.ua/ukr/?nid=news|110.
10. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» от 23.06.2009 р. № 1533-VI. — Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.
11. Руди Л. Ю. Методические подходы к определению показателя доступности жилья и их применение / Л. Ю. Руди, Т. А. Тропникова // Сибирская финансовая школа. — 2006. — № 4. — С. 27—33. — ISSN 1993-4386. — Режим доступу: http://www.sifbd.ru/
12. Косарева Н. Доступно ли россиянам жилье? / Н. Косарева, А.Туманов // Демоскоп Weekly; Электронная версия бюллетеня Население и общество. — 2007. — № 307—308 от 29 октября — 11 ноября. — Режим доступу : http://www.demoscope.ru/weekly/
13. Постанова КМУ від 11 лютого 2009 р. N 140 Порядок надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
14. Указ Президента України «Про заходи щодо будівництва доступного житла в Україні та поліпшення забезпечення громадян житлом» Електронний ресурс. — Режим доступу : http://www.president.gov.ua.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 114

Опубліковано

2010-11-12

Як цитувати

[1]
А. В. Сердюк, «ПІДВИЩЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 39–46, Листоп. 2010.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.