АНАЛІЗ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ГЕТЕРОГЕННИХ ДИСПЕРСНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ

  • В. В. Кухарчук Вінницький національний технічний університет
  • В. В. Богачук Вінницький національний технічний університет
  • I. K. Говор Вінницький національний технічний університет
  • В. Ф. Граняк Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: автоматизація, технологічний процес, вимірювальна та опорна хвиля

Анотація

Розглянуто та класифіковано основні методи вимірювання вологості твердих гетерогенних речовин з метою автоматизації процесу контролю вологості продукції переробної галузі АПК.

Біографії авторів

В. В. Кухарчук, Вінницький національний технічний університет

завідувач кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

В. В. Богачук, Вінницький національний технічний університет
доцент кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті
I. K. Говор, Вінницький національний технічний університет

асистент кафедри теоретичної електротехніки та електричних вимірювань

В. Ф. Граняк, Вінницький національний технічний університет
студент Інституту електроенергетики та електромеханіки

Посилання

1. Бажанов В. А. Зависимость относительной диэлектрической проницаемости сливочного масла от степени диспер-сности водяной фазы / В. А. Бажанов, Б. В. Корнелюк. — Ярославль, 1970. — 10 с.
2. Вышемирский Ф. А. Производство сливочного масла / Ф. А. Вышемирский. — Москва : Агропромиздат, 1987. — 340 с.
3. Богачук Володимир Васильович. Методи та засоби вимірювального контролю порошкоподібних матеріалів : мо-нографія / В. В. Богачук, Б. І. Мокін. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. — 141 с.
4. Берлинер М. А. Измерение влажности. — Изд. 2-е, перераб. и доп. / М. А. Берлинер. — М.: Энергия, 1973. — 420 с.
5. Мухитдинов М. Оптические методы и устройства контроля влажности / М. Мухитдинов, Э. С. Мусаев. — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 96 с.
6. Контроль влажности твердых и сыпучих материалов / Е. С. Кричевский, А. Г. Волченко, С. С. Галушкин ; под ред. Е. С. Кричевского. — М. : Энергоатомиздат, 1986. — 136 с.
7. Берлинер М. А. Электрические методы и приборы для измерения и регулирования влажности / М. А. Берлинер. — М. : Энергия, 1960. — 68 с.
8. Теория и практика экспресного контроля влажности твердых и жидких материалов / Е. С. Кричевский, В. К. Бензарь, М. В. Венедиктов и др. ; под ред. Е.С. Кричевского. — М. : Энергия, 1980. — 240 с.
9. Исматуллаев Р. П. Теоретическое и экспериментальное исследование сверхвысокочастотного метода измерения вланости материалов / Р. П. Исматуллаев, А. Б. Гринвальд. — Ташкент : Фан, 1982. — 83 с.
10. Брандт А. А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах / А. А. Брандт. — М. : Гос. физ.-мат. издат., 1963. — 403 с.
11. Бензарь В. К. Техника СВЧ-влагометрии / В. К. Бензарь. — Минск, 1974. — 76 с.
Переглядів анотації: 70 Завантажень PDF: 15
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
В. В. Кухарчук, В. В. Богачук, ГоворI. K., і В. Ф. Граняк, АНАЛІЗ МЕТОДІВ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ ВОЛОГОСТІ ГЕТЕРОГЕННИХ ДИСПЕРСНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 5, с. 7-14, Лис 2010.
Номер
Розділ
Автоматика та інформаційно-вимірювальна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.

Найчитабильні статті цього ж автора(ів)

1 2 > >>