РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРОВИХ КОТЛІВ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ НИЗЬКОСОРТНИХ ТВЕРДИХ ПАЛИВ

  • M. M. Чепурний Вінницькій національний технічний університет
  • С. Й. Ткаченко Вінницькій національний технічний університет
  • Н. В. Пішеніна Вінницькій національний технічний університет
  • М. В. Бужинський Вінницькій національний технічний університет
Ключові слова: паровий котел, поверхня нагріву, киплячий шар, сорбент, шкідливі викиди

Анотація

На базі перевірно-конструкторських розрахунків запропоновано конструкцію парового котла для спалювання низькосортних твердих палив у низькотемпературному киплячому шарі та визначено основні показники роботи котла.

Біографії авторів

M. M. Чепурний, Вінницькій національний технічний університет
професор кафедри теплоенергетики
С. Й. Ткаченко, Вінницькій національний технічний університет
завідувач кафедри теплоенергетики
Н. В. Пішеніна, Вінницькій національний технічний університет
асистент кафедри теплоенергетики
М. В. Бужинський, Вінницькій національний технічний університет
студент Інституту будівництва теплоенергетики та газопостачання

Посилання

1. Радованович М. Сжигание топлива в псевдоожижженном слое : пер. с англ. / М. Радованович. — М. : Энегроато-миздат, 1990. — 248 с.
2. Баскаков А. П., «Котлы и топки с кипящим слоем / А. П. Баскаков, В. В. Мацнев, И. В. Распопов. — М. : Энергоа-томиздат, 1996. — 352 с.
3. Вискин Ж. В. Сжигание угля в кипящем слое и утилизация его отходов / Ж. В. Вискин, В. И. Шелуженко,
А. И. Иванов. — Донецк : Новый мир, 1997. — 284 с.
4. Казаков В. И. Современная технология сжигания твердого топлива в циркулирующем кипящем слое (ЦКС) на те-пловых электростанциях / В. И. Козаков. — Екатеринбург : Урал, 2000. — 264 с.
5. Безгрешнов А. Н. Расчет паровых котлов в примерах и задачах / А. Н. Безгрешнов, Ю. М. Липов, Б. М. Шлейфер. — М. : Энергоатомиздат, 1991. — 240 с.
6. Тепловой расчет котлов (нормативный метод). — СПб. : НПО ЦКТИ, 1998. — 256 с.
Переглядів анотації: 33 Завантажень PDF: 18
Опубліковано
2010-11-12
Як цитувати
[1]
ЧепурнийM. M., С. Й. Ткаченко, Н. В. Пішеніна, і М. В. Бужинський, РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРОВИХ КОТЛІВ ДЛЯ СПАЛЮВАННЯ НИЗЬКОСОРТНИХ ТВЕРДИХ ПАЛИВ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 54-57, Лис 2010.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.