ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІЛЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

  • В. М. Бодунов Чернігівський національний технологічний університет
Ключові слова: система електропостачання, джерело розподіленої генерації, технологічні витрати електроенергії, недовідпуск електричної енергії

Анотація

Запропоновано метод оцінювання потужності джерел розподіленої генерації, який враховує інтереси  електропостачальної організації, власників розподіленої генерації та споживачів, приєднаних до відповідного фрагмента системи електропостачання.

Біографія автора

В. М. Бодунов, Чернігівський національний технологічний університет
старший викладач кафедри електричних систем і мереж

Посилання

1. Бодунов В. М. Ідентифікація сегменту електричної мережі для задачі управління потоками активної потужності в електричній мережі з ДРГ [Електронний ресурс] / В. М. Бодунов // Енергетика і автоматика. — 2013. — № 1 (15). — Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/eia/2013_1/13bvmdrg.pdf . — Назва з екрана.
2. Бодунов В. М. Урахування острівних режимів під час вибору потужності джерел розподіленої генерації / В. М. Бодунов, О. В. Гай // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 6. — С. 82—83.
3. Пат. 89884 Україна: МПК H 02 H 5/00. Спосіб формування динамічного енергоострову : патент на корисну модель. / В. В. Козирський, В. М. Бодунов, О. В. Гай, В. А. Костюк, А. В. Петренко ; власник патенту Національний університет біоресурсів і природокористування України. — № 2012 11406 ; заявл. 03.10.2012 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. — 4 с.
4. Лещинская Т. Б. Применение методов многокритериального выбора при оптимизации систем электроснабжения сельских районов / Т. Б. Лещинская // Электричество. — 2003. — № 1. — С. 14—22.
Переглядів анотації: 53 Завантажень PDF: 72
Опубліковано
2016-02-01
Як цитувати
[1]
В. Бодунов, ПРИНЦИПИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ ДЖЕРЕЛ РОЗПОДІЛЕНОГО ГЕНЕРУВАННЯ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 63-67, Лют 2016.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.