ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ОЛІЙ

  • В. В. Дячок Національний університет «Львівська політехніка»
  • С. І. Гуглич Національний університет «Львівська політехніка»
  • А. О. Мараховська Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: стічні води, емульсія, емульгатор, дифузія

Анотація

Представлено результати досліджень структури емульсії, яка утворюється у стічних водах виробництв харчових олій. З’ясовано вид емульгатора, обґрунтовано ефективний метод руйнування емульсій на основі встановленого їх складу. Запропоновано спосіб руйнування емульсії, що забезпечує якісне очищення стічних вод, та не призводить до утворення додаткових забруднювачів. 

Біографії авторів

В. В. Дячок, Національний університет «Львівська політехніка»
д-р техн. наук, професор, професор кафедри екології та збалансованого природокористування
С. І. Гуглич, Національний університет «Львівська політехніка»
канд. техн. наук, доцент кафедри екології та збалансованого природокористування
А. О. Мараховська, Національний університет «Львівська політехніка»
аспірант кафедри екології та збалансованого природокористування

Посилання

1. Saknevych Y. Studying of optimal parameters of exploiting ultrafiltrating systems during waste water treatment /
Y. Saknevych, M. Malovanyy, V. Dyachok // Research and application of new technologies in wastewater treatment and municipal solid waste disposal in Ukraine, Sweden and Poland. Stockholm. — 2009. — No. 14. — Pр. 17—24.
2. Ефективне очищення стічних вод /[Т. Шматко, Л. А. Чепелевська, Г. І. Баторшина та ін.] // Харчова і переробна промисловість. — 1998. — № 6. — С. 27.
3. Рашевська Т. Переробка органічних відходів / Т. Рашевська // Харчова і переробна промисловість. —1998. — № 5. — С. 20.
4. Созанський С. Двоступеневе очищення стічних вод / С. Созанський // Харчова і переробна промисловість. — 1998. — № 2. — С. 23—24.
5. Фізична та колоїдна хімія : навч. пос. / А. І. Костржицький, О. Ю. Калінков, В. М. Тіщенко, О. М. Берегова. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 496 с.
6. Езау К. Анатомия семян ; пер. с анг. — Т. 1 / К. Езау. — М. : Мир, 1986. — 384 с.
7. Поліщук В. М. Тваринні та рослинні жири як сировина для виробництва біодизеля (узагальнення досвіду) /
В. М. Поліщук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : зб. наук. праць. — 2010, Вип. 144. — 125 с.
Переглядів анотації: 76 Завантажень PDF: 174
Опубліковано
2016-03-16
Як цитувати
[1]
В. Дячок, С. Гуглич, і А. Мараховська, ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ ОЛІЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 23-26, Бер 2016.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.