ІМПУЛЬСНИЙ ОПІР ЗАЗЕМЛЕННЯ ОПОР ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАДІЙНІСТЬ ГРОЗОЗАХИСТУ

Автор(и)

  • А. В. Журахівський Національний університет «Львівська політехніка»
  • І. В. Ліщак Національний університет «Львівська політехніка»
  • Т. В. Бінкевич Національний університет «Львівська політехніка»

Ключові слова:

повітряні лінії, імпульсний опір заземлення, криві небезпечних параметрів, ймовірності небезпечних перенапруг

Анотація

Проведено аналіз впливу зміни імпульсного опору заземлення на надійність грозозахисту повітряних ліній (ПЛ). Проведено серію математичних симуляцій для ПЛ різних класів напруг, виконаних на різних типах опор, а також побудовані криві небезпечних параметрів за різних значень імпульсного опору. Розраховано ймовірності появи небезпечних атмосферних перенапруг від величини імпульсного опору заземлення опори.

Біографії авторів

А. В. Журахівський, Національний університет «Львівська політехніка»

д-р техн. наук, професор, професор кафедри електричних систем та мереж

І. В. Ліщак, Національний університет «Львівська політехніка»

провідний спеціаліст кафедри електричних систем та мереж

Т. В. Бінкевич, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри електричних систем та мереж

Посилання

1. Правила улаштування електроустановок. — 3-тє вид, перероб. і доп. / Мінпаливенерго України. — Київ , 2010. — С. 736.
2. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів / Міністерствo палива та енергетики України. — X.: вид-во «Форт», 2012. — 368 с.
3. Целебровский Ю. В. Импульсные сопротивления заземления молниеотводов ОРУ подстанций / Ю. В. Целебров-ский, С. В. Нестеров, В. А. Цилько // Первая Российская конференция по молниезащите : сб. докл. ; Сибирская энерге-тическая академия. — Новосибирск, 2007. — С. 243—248.
4. Техника высоких напряжений / [Борисоглебский П. В., Дмоховская Л. Ф., Ларионов В. П. и др.] // ГЭИ. — М. — Ленинград, 1963.
5. Анализ результатов измерений сопротивления заземления опор ВЛ с тросом при модернизации заземляющих устройств / [А. Н. Новикова, А. Н. Лубков, О. В. Шмараго и др.] // Электрические станции. — 2007. — № 9.
6. Методика и результаты измерений локальных импульсных сопротивлений заземлителей оборудования подстанций / А. Н. Данилин, В. В. Колобов, В. Н. Селиванов, П. И. Прокопчук // Сборник докладов 9-й Российской научно-технической конференции по электромагнитной совместимости технических средств и электромагнитной безопасности «ЭМС-2006». 20—22 сентября 2006 г. — СПб. : ВИТУ, 2006. — С. 426—430.
7. Данилин А. Н. Исследование локальных импульсных сопротивлений протяженных подземных проводников / А. Н. Данилин, Д. В. Куклин, В. Н. Селиванов // Научно-технические ведомости СПбГПУ. — 2010. — № 1 (95). — С. 250—254.
8. Chisholm W. A. Comparison of low frequency resistance and lightning impulse impedance on transmission towers [Елек-тронний ресурс] / W. A. Chisholm, E. Petrache, F. Bologna // X International Symposium on Lightning Protection, 9—13 No-vember 2009, Curitiba, Brazil. Р. 329—334.
9. Petrache E. Evaluating the transient impedance of transmission line towers / E. Petrache, W. A. Chisholm, A. Phillips // IX International Symposium on Lightning Protection, 26-30 November 2007, Foz do Iguaçu, Brazil.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 144

Опубліковано

2016-03-16

Як цитувати

[1]
А. В. Журахівський, І. В. Ліщак, і Т. В. Бінкевич, «ІМПУЛЬСНИЙ ОПІР ЗАЗЕМЛЕННЯ ОПОР ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА НАДІЙНІСТЬ ГРОЗОЗАХИСТУ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 74–78, Берез. 2016.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають