РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ, НАВЧАННЯ І ТРЕНАЖУ ПЕРСОНАЛУ ОЕС УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. В. Аветісян Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Інфотех»
  • В. О. Гурєєв Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Інфотех»
  • О. В. Сангінова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Ключові слова:

енергосистеми та об’єднання, віртуальні моделі, інформаційно-комунікаційні технології, підвищення кваліфікації, повнофункціональні тренажери

Анотація

Розглянуто актуальні питання створення та експлуатації розподіленого інформаційного середовища моделювання об’єднаних електроенергетичних систем на базі віртуальних ієрархічних структур для моделювання режимів, навчання і тренажу персоналу.

Біографії авторів

О. В. Аветісян, Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Інфотех»

директор навчального центру

В. О. Гурєєв, Науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю «Інфотех»

канд. техн. наук, генеральний директор

О. В. Сангінова, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів

Посилання

1. Публикации Ассоциации СИГРЭ-Украина [Электронный ресурс] // Украинский национальный комитет Международного совета по большим электроэнергетическим системам CIGRE : офиц. сайт общественной организации «Ассоциация СИГРЭ-Украина». Текст. — К., 2014—2015. — Режим доступу : http://cigre.org.ua/ru_co1_publikacii_associacii_sigre-ukraina.html (24.09.2015). — Название с экрана.
2. Аветисян Е. В. Моделирование режимов, обучение и тренаж персонала с использованием виртуальной объединенной энергосистемы (ВОЭС) Украины / Е. В. Аветисян, В. А. Гуреев, О. В. Сангинова // Енергетика та електрифікація. — 2014. — № 9/14. — С. 28—35.
3. Гуреев В. А. О решении нелинейных уравнений в задачах управления режимами электрических сетей /
В. А. Гуреев, Н. Н. Редковский // Кибернетика и системный анализ. — 1993. — № 4. — С. 122—131.
4. Redkovsky N. N. Optimization problems and calculation of electrical networks work regimes / N. N. Redkovsky, V. A. Goureev // Optimization, Methods & Software. — 1996. — Vol. 7. — P. 112—117. Gordon and Breach Science Publishers.
5. Свами М. Графы, сети и алгоритмы / М. Свами, К. Тхуласираман : пер. с англ. ; под ред. В. А. Горбатов. — М. : Мир, 1984. — 455 с.
6. Крон Г. Исследование сложных систем по частям (диакоптика) / Г. Крон : пер. с англ. — М. : Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1972. — 544 с.
7. Крон Г. Тензорный анализ сетей / Г. Крон : пер. с англ. под ред. Л. Т. Кузина, П. Г. Кузнецова. — М. : Сов. Радио, 1978. — 720 с.
8. Хэпп, Х. Диакоптика и электрические цепи / Х. Хэпп : перев. с англ. ; под ред. В. Г. Миронова. — М. : изд-во «МИР», 1974. — 342 с.
9. Модульне об’єктно-орієнтоване динамічне повчальне середовище [Електронний ресурс] // Moodle : офіційний сайт. — Режим доступу : https://moodle.org/(24.09.2015). — Назва з екрану.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 126

Опубліковано

2016-03-16

Як цитувати

[1]
О. В. Аветісян, В. О. Гурєєв, і О. В. Сангінова, «РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ІЄРАРХІЧНИХ СТРУКТУР ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМІВ, НАВЧАННЯ І ТРЕНАЖУ ПЕРСОНАЛУ ОЕС УКРАЇНИ», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 101–107, Берез. 2016.

Номер

Розділ

Енергетика та електротехніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.