ЗМІНА ТРИВАЛОСТІ РЕАКЦІЇ ВОДІЇВ ПРОТЯГОМ ДОБИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ

  • М. В. Бойків Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: тривалість реакції водія, період доби, функціональний стан

Анотація

Досліджено тривалість простої реакції водіїв у різні періоди доби та встановлено її збільшення зі зміною працездатності вночі. Робота вночі призводить до швидкого розвитку втоми. В періоди знач­ного коливання показника активності регуляторних систем водіїв спостерігається збільшення тривалості реакції на 20...25 %.

Біографія автора

М. В. Бойків, Національний університет «Львівська політехніка»
аспірант кафедри «Транспортні технології»

Посилання

1. Лобанов, Е. М. Проектирование дорог и организация движения с учетом психофизиологии водителя / Е. М. Лобанов. — М. : Транспорт, 1980. —311 с.
2. Сосновикова, Ю. Е. Психические состояния человека, их классификация и диагностика / Ю. Е. Сосновикова. — Горький, 1975. — 117 с.
3. Гюлєв Н. У. Особливості ергономіки та психофізіології в діяльності водія : навч. посіб. / Н. У. Гюлєв; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — X. : ХНАМГ, 2012. — 185 с.
4. Баєвський Р. М. Математичний аналіз зміни серцевого ритму при стресі / Р. М. Баєвський, О. М. Кирилов,
С. З. Клецкин. — М. : Наука, 1984. — 222 с.
5. Мишурин, В. М. Психофизиологические основы труда водителей автомобилей : учеб. пос. / В. М. Мишурин, А. Н. Романов, Н. А. Игнатов. — М. : МАДИ, 1982. — 254 с.
6. Кужель В. П. Дослідження особливостей сприйняття дорожньої обстановки водієм в темну пору доби / В. П. Кужель // Вісник ЖДТУ. — 2012. — № 3. — С. 94—101.
7. Лобанов Е. М. Методика оценки эмоционального состояния водителей с использованием психологических показа-телей / Е. М. Лобанов, В. В. Новизенцев // Тр. МАДИ. — 1975. — Вып. 95. — С. 110—132.
8. Rutley K. S. Heart Rate as a Measure in Road Layout Design Engonomics / K. S. Rutley, D. G. Mace. — 1972. — № 2. — P. 165—173.
9. Жук М. М. Методика досліджень впливу функціонального стану водія на час реакції у складних і простих ситуаціях / М. М. Жук, В. В. Ковалишин // Вісн. Донец. акад. автомоб. трансп. — 2011. — № 4. — С. 12—17.
10. Галушко В. Г. Вероятностно-статистические методы на автотранспорте. — К. : Вища школа, 1976. — 232 с.
Переглядів анотації: 66 Завантажень PDF: 226
Опубліковано
2016-03-16
Як цитувати
[1]
М. Бойків, ЗМІНА ТРИВАЛОСТІ РЕАКЦІЇ ВОДІЇВ ПРОТЯГОМ ДОБИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 133-137, Бер 2016.
Номер
Розділ
Машинобудування і транспорт

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.