ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ: ДУАЛЬНИЙ ФОРМАТ

  • О. Д. Пристая Лісівнича академія наук України
  • О. В. Врублевська Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: професійна освіта, вища освіта, технології навчання, дуальні освітні програми, практична підготовка

Анотація

Досліджено проблеми підготовки фахівців для деревообробної галузі, їх працевлаштування і задоволення потреб регіонального ринку праці. Проаналізовано категорію «професійна освіта», пріоритети ЄС щодо її розвитку і підходи до подолання розриву між результатами навчання і сучасними знаннями і навичками, необхідними для практичної роботи. Висвітлено зарубіжний досвід реалізації дуальних освітніх програм університетського рівня, які поєднують академічний курс з навчанням на робочому місті, та їх структуру для спеціальності «Технології оброблювання деревини». Запропоновано підходи до вирішення проблеми модернізації університетських освітніх програм професійного спрямування в Україні.

Біографії авторів

О. Д. Пристая, Лісівнича академія наук України
канд. техн. наук, Заслужений будівельник України, член-кореспондент Лісівничої академії наук України, член колегії Державного агентства лісових ресурсів України
О. В. Врублевська, Національний лісотехнічний університет України
канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування

Посилання

1. Богданова Н. М. Молодь на ринку праці: практики взаємодії суб’єктів працевлаштування молоді / Н. М. Богданова, К. О. Коваль, О. М. Мензул // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2014. — № 2. — С. 115—119.
2. Мокін Б. І. Формування професійної компетентності студентів в умовах професійно-практичної підготовки /
Б. І. Мокін, В. М. Мізерний, О. М. Мензул // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2011. — № 5. —
С. 199—203.
3. Сердюк В. Р. Професійна підготовка висококваліфікованих трудових кадрів для будівельної галузі / В. Р. Сердюк, Н. Г. Белецька // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2013. — № 4. — С. 133—139.
4. International Standard Classification of Education ISCED 2011 [Електронний ресурс] — Montreal : UNESCO Institute for Statistics. — 2012. — 84 p. — Режим доступу : http://www.uis.unesco.org.
5. Spotlight on VET — Anniversary Edition. Vocational Education and Training systems in Europe [Електронний ресурс] — Luxemburg: Publication Office of the European Union. Cedefop information series. — 2015. — 69 p. — Режим доступу : http://europa.eu.
6. Eurostat Database [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/data/database.
7. Jointly strengthening dual system vocational education and training! [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.imove-germany.de/cps/rde/xchg/imove_projekt_international/hs.xsl/news.htm?content-url=/cps/rde/xchg/imove_ projekt_international/hs.xsl/12002.htm.
8. Duales Studium in Bayern – Doppelt erfolgreich [Електронний ресурс] // Hochschule Dual. — Режим доступу: http://www.hochschule-dual.de/.
9. Berufsbildungsgesetz vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931) [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html#BJNR093110005BJNG000100000.
10. Qualitätsstandards für duale Studienangebote der Marke «hochschule dual» [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.hochschule-dual.de/cms/upload/dokumente/Qualitaetsstandards_HSD_2012.pdf.
11. Schauer, T. Netzwerk Hochschule — Wirtschaft. I.C.S. Fördermodell [Електронний ресурс] — I.C.S. e.V. — 2015. — Режим доступу : http://www.ics-ev.de/nc/downloads.html?cid=385&did=2312&sechash=53b91ac5.
12. Dual education at Rosenheim University of Applied Sciences [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.fh-rosenheim.de/en/home/information-for/interested-students-student-applicants/courses-of-study/duale-studienangebote/.
13. Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки. / Кабінет Міністрів України. Затв. пост. від 13.04.2011 р. № 495 [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/495-2011-%D0%BF.
14. Деякі питання оптимізації державних цільових програм і національних проектів, економії бюджетних коштів та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 р. №71.[Електронний ресурс] — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-2014-%D0%BF.
15. Проект Закону України «Про освіту» [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua /citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya.html.
16. Проект закону України «Про професійну освіту» [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua /citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya.html.
Переглядів анотації: 86 Завантажень PDF: 32
Опубліковано
2016-03-16
Як цитувати
[1]
О. Пристая і О. Врублевська, ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗІ: ДУАЛЬНИЙ ФОРМАТ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 1, с. 148-154, Бер 2016.
Номер
Розділ
Стратегія, зміст та нові технології підготовки спеціалістів з вищою технічною освітою

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.