ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗАПАСІВ ВУГЛЕЦЮ У ҐРУНТАХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ

  • О. Є. Токар Національний університет «Львівська політехніка»
  • І. М. Шпаківська Інститут екології Карпат НАН України
  • В. М. Дичкевич Національний лісотехнічний університет України
Ключові слова: лісова екосистема, математична модель, геоінформаційна технологія, вуглець, ґрунт, запас вуглецю

Анотація

Запропоновано багаторівневу модель для визначення запасів вуглецю у ґрунтах та розроблено від­повідну геоінформаційну технологію, що дозволило підвищити точність оцінки запасу вуглецю у ґрунтах та отримати просторову оцінку запасів вуглецю у ґрунтах лісових екосистем.

Біографії авторів

О. Є. Токар, Національний університет «Львівська політехніка»
канд. техн. наук, старший викладач кафедри міжнародної інформації
І. М. Шпаківська, Інститут екології Карпат НАН України
канд. біол. наук, ст. наук. співробітник відділу екосистемології
В. М. Дичкевич, Національний лісотехнічний університет України
аспірант кафедри лісівництва

Посилання

1. Акумуляція вуглецю лісовими екосистемами (на прикладі модельних ділянок у заказнику «Лісники», м. Київ) / [У. М. Альошкіна , А. А. Жовтенко, І. Г. Вишенська та ін.] // Наукові записки НаУКМА. — 2011. — Т. 119: Біологія та екологія. — С. 52—55.
2. Букша І. Ф. Запаси органічного вуглецю у ґрунтах та підстилці на ділянках моніторингу лісів / І. Ф. Букша,
С. П. Распопіна, В. П. Пастернак. // Науковий вісник УкрНДІЛГА. — 2012. — Вип. 120. — С. 106—112.
3. Шпаківська І. М. Оцінка запасів вуглецю в лісових екосистемах Східних Бескидів / І. М. Шпаківська, О. Г. Марис-кевич // Науковий вісник УкрНДІЛГА : Лісівництво і агролісомеліорація. — 2009. — Вип. 115. — С. 176—180.
4. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парникових газов МГЭИК, 2006 г. : в 5 т. / под ред.
Х. С. Игглестон, Л. Буэндиа, К. Мива, Т. Нгара, К. Танабе. — ИГЕС, Япония, 2006. — Т. 4 : Сельское хозяйство, лесное хозяйство и другие виды землепользования. — 309 c.
5. Шпаківська І. М. Баланс вуглецю у лісових екосистемах Українських Карпат / І. М. Шпаківська // Наукові основи збереження біотичної різноманітності : Дев’ята наукова конференція молодих учених (Львів, 1—2 жовтня 2009 р.) : матер. — Львів, 2009. — С. 46—52.
6. Токар О. Є. Автоматизація збирання та оброблення даних при дослідженні лісових масивів / О. Є. Токар, М. І. Густі, М. М. Король // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів. — 2007. — № 598. — С. 171—175.
7. Концептуальні засади сталого розвитку гірського регіону / за ред. ак. НАН України М. А. Голубця. — Львів : Поллі, 2007. — 288 с.
8. ДСТУ ISO 11272:2001 Якість ґрунту. Визначення щільності складення на суху масу (ISO 11272:1998, IDT). — [Чинний від 2001]. — К. : Держспоживстандарт України, 2001. — 15 с. — (Національні стандарти України).
9. Основи наукових досліджень в агрономії : підруч. / [В. О. Єщенко, П. Г. Копитко, П. В. Костогриз, В. П. Опришко] ; за ред. В. О. Єщенка. — Вінниця : ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. — 332 с.
10. ДСТУ 4289:2004 Якість ґрунту. Методи визначання органічної речовини. – Замість ГОСТ 26213-91 та ОСТ 4647-76) ; чинний від 2004. — К. : Держспоживстандарт України, 2004. — (Національні стандарти України).
Переглядів анотації: 96 Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
О. Токар, І. Шпаківська, і В. Дичкевич, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ЗАПАСІВ ВУГЛЕЦЮ У ҐРУНТАХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 15-19, Трав 2016.
Номер
Розділ
Екологія, екологічна кібернетика та хімічні технології

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.