ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКЛА ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ХВИЛЕВОДНУ ДИСПЕРСІЮ СИГНАЛУ

  • О. М. Стащук Одеська Національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
  • Д. М. Степанов Одеська Національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
  • Д. Г. Багачук Одеська Національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
Ключові слова: оптичне волокно, хвилеводна дисперсія, хроматична дисперсія

Анотація

Проведено дослідження питомої хвилеводної дисперсії сигналу в ступеневих оптичних  волокнах різ­них за хімічним складом серцевини та оболонки. Виконано аналіз залежності цього параметра передавання від довжини хвилі оптичного сигналу. Встановлено вплив легуючих домішок на значення питомої хвилеводної дисперсії.

Біографії авторів

О. М. Стащук, Одеська Національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
канд. техн. наук, старший викладач кафедри волоконно-оптичних ліній зв’язку
Д. М. Степанов, Одеська Національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
канд. техн. наук, доцент кафедри волоконно-оптичних ліній зв’язку
Д. Г. Багачук, Одеська Національна академія зв’язку ім. О. С. Попова
канд. техн. наук, доцент кафедри волоконно-оптичних ліній зв’язку

Посилання

1. Корнейчук В. И. Оптические системы передачи / В. И. Корнейчук, Т. В. Макаров, І. П. Панфилов. — К. : Техніка, 1994. — 388 с.
2. Адамс М. Введение в теорию оптических волноводов / М. Адамс ; пер. с англ. — М. : Мир, 1984. — 512 с.
3. Гончаренко И. А. Волноводная дисперсия анизотропных оптических волноводов / И. А. Гончаренко // Квант. Эле-ктрон. — Минск, 1987 — Вип. 4, С. 816—821
4. Нойкин Ю. М. Физические основы оптической связи / Ю. М. Нойкин, П. В. Махно. — Ростов-на-Дону, 2011. — 340 с.
5. Стащук О. М. Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на матеріальну дисперсію сигналу / О. М. Стащук, Д. М. Степанов, Д. Г. Багачук // Вісник Хмельницького Національного Університету. — 2015. — Вип. 6. — С. 234—237.
6. Волоконно-оптические кабели: Теоретические основы, конструирование и расчет, технология изготовления и эксплуатация : монография / [Д. В. Иоргачев, О. В. Бондаренко, А. Ф. Дащенко, А. В. Усов]. — Одесса : Астропринт, 2000. — 323 с.
Переглядів анотації: 67 Завантажень PDF: 23
Опубліковано
2016-05-13
Як цитувати
[1]
О. Стащук, Д. Степанов, і Д. Багачук, ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СКЛА ОПТИЧНОГО ВОЛОКНА НА ХВИЛЕВОДНУ ДИСПЕРСІЮ СИГНАЛУ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 157-160, Трав 2016.
Номер
Розділ
Радіоелектроніка та радіоелектронне апаратобудування

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.