ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ТУРБО-КОДІВ: ЧИСЛОВІ ОЦІНКИ ТА ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НОВОГО СУБОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ PL-LOG-MAP

Автор(и)

  • Ю. Ю. Іванов Вінницький національний технічний університет

Ключові слова:

завадостійке кодування, турбо-код, ітеративне декодування, MAP, log-MAP, PL-log-MAP, SOVA, Bi-SOVA, імітаційне моделювання, BER, програмовані комп’ютерні системи зв’язку

Анотація

Показано перспективність турбо-кодів у каналах з низькою енергетикою. Проаналізовано імітаційну модель системи передавання цифрових даних з турбо-кодеком. Проведено імітаційне моделювання характеристик завадостійкості для системи з турбо-кодеком та новим субоптимальним алгоритмом декодування PL-log-MAP. Встановлено та проаналізовано експериментальну функціональну залежність BER = f(Eb /N0)для мультимедійної інформації.

Біографія автора

Ю. Ю. Іванов, Вінницький національний технічний університет

аспірант кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки

Посилання

1. Berrou C. Near Shannon Limit Error-Correcting Coding and Decoding: Turbo-Codes / С. Berrou, A. Glavieux,
P. Thitimajshima // Proceedings of the ICC’93. — Switzerland, Geneva: 1993. — P. 1064—1070.
2. Іванов Ю. Ю. О некоторых аспектах итеративной стратегии декодирования турбо-кодов: ретроспектива и «турбо»-принцип / Ю. Ю. Иванов, А. Я. Кулик // Информационные технологии и компьютерная инженерия (ИТКИ) : IV Междунар. научно-практ. конф. : матер.— Винница : ВНТУ, 28—30 мая, 2014 года. — C. 157—160.
3. Іванов Ю. Ю. Декодування та реалізація алгоритму BCJR для турбо-коду стандартизованого в DVB-RCS /
Ю. Ю. Іванов, А. Я. Кулик, Д. С. Кривогубченко // Вісник Сумського державного університету. [Суми : СУМДУ]. — 2012. — Т. 4. — № 1. — C. 84—94. — (Технічні науки).
4. Channel Coding: Theory, Algorithms, and Applications / [D. Declerq, M. Fossorier, E. Biglieri and others]. — Academic Press Library in Mobile and Wireless Communications, Elsevier, 2014. — 690 p.
5. Банкет В. Л. Дискретная математика в задачах теории цифровой связи / В. Л. Банкет. — Одесса : ОНАС, 2008. — 118 с.
6. Розенвассер Д. М. Сравнение помехоустойчивых кодов ВОСП / Д. М. Розенвассер // Наукові праці ОНАЗ ім.
О. С. Попова. — 2010. — № 1. — С. 134—137.
7. Васильев В. И. Турбо-код — основные характеристики, особенности применения и моделирования / И. В. Васильев, Х.Т. Ха // Весник ВГУ. [ Воронеж ]. — 2004. — № 2. — С. 8—15. — ( Физика, математика).
8. Экспериментальное исследование процедур кодирования / декодирования турбокодов / В. Л. Банкет, С. Д. Прокопов, А. Г. Постовой, Ф. В. Топорков // Зв’язок : наук. журнал. [К. : Державний університет інформаційно-комуні-каційних технологій]. — 2004. — № 6. — С. 57—58.
9. Имитационное моделирование характеристик помехоустойчивости системы передачи информации с турбокодами / С. В. Зайцев, С. П. Ливенцев, Б. В. Горлинский, А. И. Артюх // Зв’язок : наук. журнал. [К. : Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій]. — 2006. — № 7. — С. 38—42.
10. A Novel Suboptimal Piecewise-Linear-log-MAP Algorithm for Turbo Decoding / Yu. Yu. Ivanov, A. N. Romanyuk,
A. Ia. Kulyk, O.V. Stukach // Proceedings on XI IEEE International Siberian Conference on Control and Communications, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. — Omsk: Omsk State Technical University, 21—23 May, 2015. — P. 1—8.
11. Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing / W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling,
B. P. Flannery. — Cambridge : Сambridge University Press, 2002. — P. 278.
12. Ivanov Yu. Principles and Comparison of Stopping Rules for Turbo Decoders / Yu. Ivanov, A. Kulyk // Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія (ІТКІ-2015) : V Міжнар. науково-практ. конф. : матер. — Івано-Франківськ—Вінниця : ФОП Голіней О. М., 27—29 травня, 2015 року. — C. 87—88.
13. Кулик А. Я. Методи оцінювання ефективності інтерліверів у турбо-кодовій конструкції / А. Я. Кулик, Ю. Ю. Іванов // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації (ОМСПІ-2014) : III Науково-техн. конф. : матер. — Львів : Фізико-механічний інститут Г. В. Карпенка НАН України, 25—26 вересня, 2014 року. — C. 161—164.
14. Simulating the Operation of Turbo Codes through the Monte Carlo Method, Comparison between MATLAB, C and C# / H. Balta, А. Isar, D. Isar, M. Balta // Advances in Intelligent and Soft Computing. — Springer, 2012. — V. 133. —
P. 1127—1139.
15. Bi-directional SOVA Decoding for Turbo-codes / J. Chen, M. P. C. Fossorier, S. Lin, C. Xu // IEEE Communications Letters. — V. 4 (12). — P. 405—407.
16. Модификации для снижения вычислительной сложности алгоритма декодирования BCJR MAP в турбо-кодовых конструкциях / О. В. Стукач, А. Н. Романюк, А. Я. Кулик, Ю. Ю. Иванов // Наукові праці ДонНТУ. — [Красноармійськ : ДоНТУ]. — 2015. — № 1(20). — C. 107—112. — (Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка).
17. Алгоритм турбо-декодування PL-log-MAP для цифрової системи передавання даних у складі телемедичного комплексу / А. Я. Кулик, С. Г. Кривогубченко, Ю. Ю. Іванов, І. Ю. Іванов // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах : III Міжнар. наук. конф. : матер.— Вінниця: 27—29 жовтня, 2015 р. — C. 118.
18. А. с. № 60431.І Україна Комп’ютерна програма «Цифрова система передавання даних з використанням турбо-кодових конструкцій в медичному телеметричному комплексі» / Ю. Ю. Іванов, І. Ю. Іванов ; заявл. 01.07.2015.
19. А. с. № 60433. Україна. Комп’ютерна програма «Емулятор роботи цифрової розподіленої комп’ютерної системи зв’яз¬ку з використанням турбо-кода та субоптимального кусочно-лінійного алгоритму декодування log-MAP» / Ю. Ю. Іванов ; заявл. 01.07.2015.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 136

Опубліковано

2016-12-06

Як цитувати

[1]
Ю. Ю. Іванов, «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ТУРБО-КОДІВ: ЧИСЛОВІ ОЦІНКИ ТА ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НОВОГО СУБОПТИМАЛЬНОГО АЛГОРИТМУ PL-LOG-MAP», Вісник ВПІ, вип. 5, с. 76–84, Груд. 2016.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.