ОЧИСТКА ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ БАШТОВИХ ВОДООЧИСНИХ УСТАНОВОК

  • С. Ю. Мартинов Національний університет водного господарства та природокористування
  • Н. Л. Мінаєва Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування
  • С. О. Куницький Національний університет водного господарства та природокористування
Ключові слова: питна вода, водоочисна установка, металева водонапірна башта, знезалізнення, пінополістирольний фільтр

Анотація

Запропоновано конструкцію водоочисної установки на основі металевої водонапірної башти з пінополістирольним фільтром, яка дозволяє якісно очищати підземні води від сполук заліза безпосередньо у місці водозабору чи доочищати в місцях її споживання, що є одним із заходів реалізації Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України».

Біографії авторів

С. Ю. Мартинов, Національний університет водного господарства та природокористування
канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри водопостачання, водовідведення та бурової справи
Н. Л. Мінаєва, Технічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування
канд. техн. наук, викладач, голова циклової комісії «Будівництво»
С. О. Куницький, Національний університет водного господарства та природокористування
канд. техн. наук, старший науковий співробітник

Посилання

1. Семчук Г. М. Забезпечення населення України питною водою високої якості: проблеми та перспективи / Г. М. Се-мчук // збірник доповідей за матеріалами Міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2007». — Ялта, 2007. — С. 1—5.
2. Ситенко М. А. Забезпечення населення України якісною питною водою — один з головних пріоритетів державної політики і національної безпеки держави / М. А. Ситенко // Водопостачання та водовідведення . — Спецвипуск, 2008. — С. 15—17.
3. Прокопов В. А. Централизованное питьевое водоснабжение населения Украины: гигиенический анализ ситуации / В. А. Прокопов, О. В. Зорина, О. Н. Кузьминец // Водопостачання та водовідведення. — Спецвипуск, 2008. —
С. 18—24.
4. Прокопов В. О. Стан та якість питної води централізованих систем водопостачання України в сучасних умовах (погляд на проблему з позицій гігієни) / В. О. Прокопов // Гігієна населених місць. — 2014. — № 64. — С. 56—67.
5. Загальнодержавна цільова програма «Питна вода України» на 2006—2020 роки, затверджена Законом України від 03.03.2005 р. № 2455-IV // Офіційний вісник України. — 2005. — № 13. — 655 с.
6. Дзюба В. С. Нове життя водонапірним баштам оригінально, просто, ефективно / С. В. Дзюба // Вода і водоочисні технології. — 2003. — № 3. — С. 21—24.
7. Юрков Е. В. Обезжелезивание подземных вод на локальных установках небольшой производительности /
Е. В. Юрков, В. Е. Юрков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. — 2006. — Вип. 6. — С. 33—39.
8. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. ДБН В.2.5-74:2013 : Видання офіційне / Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. — Чинний від 01.01.2014. — К., 2013.
9. Орлов В. О. Розробка технологічної схеми знезалізнення води на установці баштового типу / В. О. Орлов,
С. Ю. Мартинов, Н. Л. Мінаєва // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. пр. — Рівне, 2005. — Вип. 3 (31). — С. 307—315.
10. Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах : монографія / [В. О. Орлов, С. Ю. Мартинов, А. М. Орлова та ін.] ; під заг. ред. В. О. Орлова. — Рівне : НУВГП, 2012. — 172 с. : іл.
11. Coj`ocariu P. Buletinul stiintific al Universitaii «Politehnica» din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 55(69), Fascicola1: Groundwater quality and pollution countrol / Paula Coj`ocariu, Mihail Luca. — 2010. — P. 67—70.
Переглядів анотації: 75 Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2017-02-03
Як цитувати
[1]
С. Мартинов, Н. Мінаєва, і С. Куницький, ОЧИСТКА ПІДЗЕМНИХ ВОД ЗА ДОПОМОГОЮ БАШТОВИХ ВОДООЧИСНИХ УСТАНОВОК, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 29-33, Лют 2017.
Номер
Розділ
Екологія та екологічна кібернетика

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.