МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ГРУПИ ЛЮДЕЙ

  • О. І. Прилипко Житомирський державний технологічний університет
  • А. О. Овезгельдиєв Житомирський державний технологічний університет
Ключові слова: модель, управління, поведінка, група людей, індивідуум, критерій, корисність, надання переваги

Анотація

Запропонована модель управління поведінкою соціальної групи людей. Розглянуто приклад застосування такої моделі для визначення стратегії правильного використання деякого наявного ресурсу для максимізації впливу на цю поведінку.

Біографії авторів

О. І. Прилипко, Житомирський державний технологічний університет
канд. фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри фізики та вищої математики
А. О. Овезгельдиєв, Житомирський державний технологічний університет
д-р техн. наук, професор, професор кафедри комп’ютерної інженерії

Посилання

1. Степанцов М. Е. Математическая модель направленного движения группы людей / М. Е. Степанцов // Математи-ческое моделирование. — 2004. — Т. 16, — № 3. — С. 43—49.
2. Гребенников Р. В. Способы оценки эффективности различных моделей поведения толпы / Р. В. Гребенников // Вестн. Воронеж. гос. ун-та. — 2010. — Вып. № 1. — С. 126—129.
3. Корепанов В. О. Модели рефлексивного группового поведения и управления / В. О. Корепанов. — М. : ИПУ РАН, 2011. — 127 с.
4. Краснощеков П. С. Некоторые результаты математического моделирования одного механизма коллективного по-ведения / П. С. Краснощеков // Социология: 4М. — 1994. — № 3—4. — С. 65—83.
5. Краснощеков П. С. Простейшая математическая модель поведения. Психология конформизма / П. С. Краснощеков // Математическое моделирование. — 1998. — Т. 10. — № 7. — С. 76—92.
6. Бреер В. В. Модели конформного поведения. Ч. 1. От философии к математическим моделям / В.В. Бреер // Про-блемы управления. —2014. — № 1. — С. 2—13.
7. Бреер В. В. Модели конформного поведения. Ч. 2. Математические модели / В.В. Бреер // Проблемы управления. —2014. — № 2. — С. 2—17.
8. Бреер В. В. Управление толпой: математические модели порогового коллективного поведения / В. В. Бреер,
Д. А. Новиков, А. Д. Рогаткин. — М. : ЛЕНАНД, 2016. — 168 с.
9. Ухоботов В. И. Анализ механизма коллективного поведения на основе нечеткой логики / В. И. Ухоботов,
Е. С. Михайлова // Вестник ЮУрГУ. — 2016. — Т. 5. — № 1. — С. 63— 68. — Вычислительная математика и информа-тика.
10. Kirik E. An intelligent floor field cellular automation model for pedestrian dynamics / E. Kirik, T. Yurgel’yan,
D. Krouglov // Proceedings of The Summer Computer Simulation Conference, 2007, The Mission Valley Marriott San Diego, California, 2007. — Р. 1031—1036.
11. Андрусик Я. Побудова покращеної математичної моделі поведінки натовпу, що панікує, під час втечі з приміщення / Я. Андрусик, П. Черняк, А. Андрусик // Вісник національного університету Львівська політехніка. — 2010. — Вип. 687. — № 687, — С. 148—155. — Фізико-математичні науки.
12. Щербак Г. В. Математична модель панічного натовпу / Г. В. Щербак, М. В. Маляров // Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. пр. УЦЗ України. Вип. 9, Харкiв: УЦЗУ, 2009. — С.176—182.
13. Self-organizing pedestrian movement / D. Helbing, P. Molnar, J. Farkas, K. Bolay // Environment and Planning B: Planning and Design. — 2001, — Vol. 28. — Р. 361—383.
14. Helbing D. Simulating dynamical features of escape panic / D. Helbing, J. Farkas T. Vicsek // Nature. — 2000, — № 407. — Р. 487—490.
15. Петров Э. Г. Организационное управление городом и его подсистемами (методы и алгоритмы) / Э. Г. Петров. — Харьков : Вища школа, 1986. — 144 с.
16. Овезгельдыев А. О. Синтез и идентификация моделей многофакторного оценивания и оптимизации / А. О. Овез-гельдыев, Э. Г. Петров, К. Э. Петров. — К. : Наукова думка, 2002. — 163 с.
17. Овезгельдыев А. О. Адаптивная математическая модель многофакторного оценивания / А. О. Овезгельдыев,
К. Э. Петров // Кибернетика и системный анализ. — 1997. — № 3. — С. 90—97.
Переглядів анотації: 65 Завантажень PDF: 20
Опубліковано
2017-02-03
Як цитувати
[1]
О. Прилипко і А. Овезгельдиєв, МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ГРУПИ ЛЮДЕЙ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 6, с. 71-76, Лют 2017.
Номер
Розділ
Інформаційні технології та комп'ютерна техніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.