ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АМОРФНО-КРИСТАЛІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ СФЕРОЛІТНОЇ СТРУКТУРИ

Автор(и)

  • О. М. Синюк Хмельницький національний університет

Ключові слова:

відходи, полімер, переробка, розщеплення, сфероліт, напруження, деформація, пружні властивості.

Анотація

Запропоновані рівняння для визначення пружних властивостей аморфно-кристалічних полімерів та з’ясовано вплив деформації полімерного матеріалу на деформацію сферолітів. Це дозволяє визначати технологічні та конструкційні параметри обладнання для переробки полімерних відходів, за яких будуть забезпечуватися необхідні зусилля та напрямки їх дії, щоб почався процес розщеплення полімерного матеріалу.

Біографія автора

О. М. Синюк, Хмельницький національний університет

канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри машин та апаратів

Посилання

1. Місяць В. П. Моделювання процесів руйнування полімерних матеріалів при подрібненні / В. П. Місяць, О. П. Бурміс¬тенков, О. З. Гладчук // Вісник КНУТД. — 2007. — № 3. — С. 40—45.
2. Скиба М. Є. Моделювання процесу подрібнення композиційних матеріалів з використанням методу скінчених елементів / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайлівський, Г. С. Головко // Вісник Технологічного університету Поділля. — 2003. — № 6. — С. 7—11.
3. Гуменюк О. Б. Еколого-економічні аспекти використання відходів полімерних матеріалів, шляхом розробки і впровадження високоефективних технологій їх подрібнення / О. Б. Гуменюк., М. Є. Скиба // Вісник Технологічного уні-верситету Поділля. — 1998. — № 4 — С. 112—114.
4. Синюк О. М. Модель будови недеформованих полімерів сферолітної структури / О. М. Синюк // Вісник Хмельни-цького національного університету. — 2016. — № 3 (237). — С. 181—188.
5. Перепелкин К. Е. Структура и структурная механика полимерных волокон: современные представления /
К. Е. Перепелкин // Химические волокна. — 2009. — № 1. — С. 11—20.
6. Кострицкий В. В. Структурно-механическая модель аморфно-кристаллических полимеров / В. В. Кострицкий // Механика композитных материалов. — Рига : Зинатне, 1990. — № 4. — С. 585—593.
7. Привалко В. П. Молекулярное строение и свойства полимеров / В. П. Привалко. — Л. : Химия, 1986. — 240 с.
8. Уорд И. М. Механические свойства твердых полимеров / И. М. Уорд. — М. : Химия, 1975. — 350 с.
9. Ванин Г. А. Микромеханика композиционных материалов / Г. А. Ванин. — Киев : Наук. думка, 1985. — 304 с
10. Takayanagi M. Mechanical properties and fine structure of draw polymers / M. Takayanagi, K. Imada, T. Kajiyama // J. Polymer Sci. — 1966. — Part C. — № 15. — P. 263—281.
11. Odajima A. Calculation of the elastic constant and the lattice energy of the polyethylene crystal / A. Odajima, T. Maeda // J. Polymer Sci. — 1966. — Part С. — № 15. — P. 55—74.
12. Buckley C. P. The thermal expansion between 0 and -190°C / C. P. Buckley, N. G. Mecrumm // J. Materials Sci. — 1973. — Vol. 8, № 8. — P. 1123—1135.
13. Darlingron M. W. Mechanical and structural studies of low density polyethylene / M. W. Darlingron, В. Н. Conkey, D. W. Saunders // J. Materials Sci. — 1971. — Vol. 6, № 12. — P. 1447—1464.
14. Ladiesky N. M. Measurement of oriented low-density polyethylene / N. M. Ladiesky, I. M. Ward // J. Macromolecular Sci. — 1971. — Part B. — Vol. 5, № 4. — P. 745—773.
15. Bucley C. P. Elastic and thermal expansion anisotropy of oriented linear polyethylene / C. P. Bucley // J. Materials Sci. — 1974. — Vol. 9, № 1. — P. 100—108.
16. Марихин В. А. Надмолекулярная структура полимеров / В. А. Марихин, Л. П. Мясникова. — Л. : Химия, 1997. — 240 с.
17. Дифрактометрическое изучение процессов перехода от сферолитного надмолекулярного порядка к ориентацион-ному / К. А. Гаспарян, Я. Голоубек, В. Г. Баранов, С. Я. Френкель // Высокомолекулярные соединения. — Серия А. — 1968. — Т. 7, № 1. — С. 86—95.
18. Каргин В. А. Изучение процессов растяжения и сокращения пленок полиэтилена со сферолитными структурами / В. А. Каргин, В. И. Селихова, П. С. Маркова // Высокомолекулярные соединения. — Серия А. — 1965. — Т. 7, № 9. — С. 1495—1499.
19. Баранов В. Г. Наблюдение прямой генетической связи между сферолитным и ориентационным надмолекулярным порядком / В. Г. Баранов, К. А. Гаспарян, С. Я. Френкель // Доклады АН СССР. — 1968. — Т. 183, № 1. — С. 137—140.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 126

Опубліковано

2017-02-03

Як цитувати

[1]
О. М. Синюк, «ВИЗНАЧЕННЯ ПРУЖНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АМОРФНО-КРИСТАЛІЧНИХ ПОЛІМЕРІВ СФЕРОЛІТНОЇ СТРУКТУРИ», Вісник ВПІ, вип. 6, с. 77–85, Лют. 2017.

Номер

Розділ

Машинобудування і транспорт

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.