РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЗАКОНУ ПРІОРИТЕТНОСТІ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ (ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)

Автор(и)

  • Л. М. Ігнатов Вінниця

Ключові слова:

пріоритетність, закон, класифікація, вибір, механізм, переваги, управління

Анотація

Досліджено сутність, дію та використання в практиці управління, в тому числі при розробці та реалізації стратегій, загального закону пріоритетності. Обґрунтовано зміст категорії «пріоритетність»; класифікацію видів та форм її прояву в реальному житті; механізм дії та використання закону пріоритетності в практиці управління, який є складною системою об’єктивних та суб’єктивних факторів та сил. В подальшому потрібно концентрувати головну увагу на синергетичних проблемах стратегічного управління, ролі в ньому закону пріоритетності та відповідної теорії з комплексними дослідженнями функцій, принципів та методів такої теорії.

Біографія автора

Л. М. Ігнатов, Вінниця

канд. екон. наук, доцент, пенсіонер

Посилання

1. Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий ; пер. с англ. / Т. Саати. — М. : Радио и связь, 1993. — 320 с.
2. Павловський М. Стратегія розвитку суспільства: Україна і світ / М. Павловський. — К. : Техніка, 2001. — 312 с.
3. Захарченко В. І. Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України / В. І. За¬хар¬ченко. — Вінниця : Гіпаніс, 2004. — 547 с.
4. Послання Президента України до Верховної Ради України. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002—2011 роки [Електронний ресурс] / Верховна Рада України : офіційний веб-портал. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02 .
5. Богословська І. План розвитку країни [Текст] / І. Богословська, І. Дідковський, О. Чалий ; Громад. об-ня «Віче України» ; за ред. О. В. Чалого. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Книга плюс, 2005. — 760 с.
6. Власюк О. С. Інноваційна стратегія українських реформ: стан та пріоритети / О. С. Власюк // Стратегічні пріоритети. — 2007. — № 1 (2).
7. Волошин О. А. Стратегічні цілі Російської Федерації у проекті Євразійського Союзу / О. А. Волошин // Стратегічні пріоритети. — 2013. — № 1 (26).
8. Потапенко В. Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах зеленої економіки : монографія / В. Г. Потапенко. — К. : НІСД, 2012. — 360 с.
9. Конституція України : нормат. док. з урахуванням останніх змін в ред. станом на 09.03.2016 р. — Суми : ТОВ «ВВП Нотіс», 2016. — 48 с. — (Законодавство України).
10. Бегма В. М. Розвиток експорту військових технологій як пріоритет міжнародного воєнно-економічного співробі-тництва України / В. М. Бегма, В. М. Шємаєв, А. П. Онофрійчук // Стратегічні пріоритети. —2016. — № 1 (38). — Еко-номіка.
11. Сьомін С. В. Проблеми патріотичного виховання в Україні: теоретико-методологічний та правовий аспект / С. В. Сьомін // Стратегічні пріоритети. — 2016. — № 2 (39).
12. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» [Електронний ресурс]. — Режим доступу :
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-2020%C2%BB.
13. Фромм Э. Бегство от свободы : пер. с англ. / Фромм Э. — М. : Прогресс, 1995. — 256 с.
14. Ігнатов Л. М. Сутність, дія та використання принципу «повноваження та відповідальність» в управлінні / Л. М. Ігнатов, О. О. Нікітіна, В. В. Омельчук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. — 2014. — № 1 (23).

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 112

Опубліковано

2017-06-01

Як цитувати

[1]
Л. М. Ігнатов, «РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЗАКОНУ ПРІОРИТЕТНОСТІ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ (ДЕЯКІ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ)», Вісник ВПІ, вип. 2, с. 49–55, Черв. 2017.

Номер

Розділ

Економіка та менеджмент

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.