ЕЛЕКТРОПРИВІД МЕХАНІЗМУ ПІДІЙМАННЯ ЗАТВОРА ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ З КЕРОВАННИМ ПРОЦЕСОМ РУШАННЯ

  • О. А. Хребтова Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
  • С. А. Сергієнко Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Ключові слова: передпускова підготовка, рушання, експертна система, нечітка логіка

Анотація

На сьгодні актуальним є питання щодо виконання передпускової підготовки, рушання та пуску достатньо широкого класу технологічних механізмів, що характеризуються складним процесом формування моменту опору в початковий час рушання. Одним із прикладів є дводвигуний електропривод механізму підіймання затвора зливної греблі. Система «електропривод механізму підіймання—затвор—карман зливної греблі» складається з достатньої кількості підсистем, які взаємодіючи, визначають стан системи. Перехід системи з одного стану в інший може відбуватися неявно, безперервно або стрибкоподібно. Сучасні системи керованого електроприводу не відповідають усім вимогам виконання технологічного процесу. Це є підставою для пошуку технічних рішень, що забезпечують необхідну якість технологічного процесу з мінімальним споживанням електроенергії та зниження експлуатаційних витрат за рахунок застосування сучасних методів і засобів автоматизації.

Запропонована експертна система з нечіткою логікою формує сигнал задання частоти та напруги джерела живлення за оптимальним законом частотного керування. В результаті математичного моделювання встановлено, що процеси рушання та пуску в запропонованій системі, на відміну від систем керованого рушання з жорстко заданим законом частотного керування, характеризуються більшою тривалістю перехідного процесу, але струм набуває максимального значення лише на короткий час, що сприяє збереженню ресурсу електромеханічної системи за рахунок зменшення теплових і вібраційних навантажень.

Біографії авторів

О. А. Хребтова, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

старший викладач кафедри «Системи автоматичного управління та електропривід»

С. А. Сергієнко, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

канд. техн. наук, доцент кафедри «Системи автоматичного управління та електропривід»

Посилання

1. Унгру Ф. Системы согласованного вращения асинхронных электродвигателей / Унгру Ф., Иордан И. — М. : Энер-гия, 1971. — 182 с.
2. Гладырь А. И. Особенности трогания кранового электропривода подъема затвора сливной плотины / Андрей Ива-нович Гладирь, Оксана Анатольевна Хребтова // Вестник национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Тематический выпуск 30. Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и прак-тика. — 2009. — 250 с. — ISSN 2079-8024.
3. Клепиков В. Б. Динамика электромеханических систем с нелинейным трением : монография / Владимир Борисович Клепиков. — Х. : изд-во «Підручники НТУ «ХПІ», 2014. — 408 с. — ISBN 978-617-687-029-6 : 24.00.
4. Пусковые системы нерегулируемых электроприводов : монография / [Алексей Петрович Черный, Андей Иванович Гладырь, Юрий Григорьевич Осадчук и др.]. — Кременчуг : ЧП Щербатых А. В., 2006. — 280 с. — SBN 966-7320-00-6: 15.00.
5. Д. Израелашвили. Межмолекулярные и поверхностные силы / Джейкоб Израелашвили. — М. : Научный мир, 2011. — 456 с. — ISBN: 978-5-91522-222-8.
6. Гребінник В. А. Трикомпонентна модель подання знань для проектування інтелектуальних агентів та експертних систем : автореф. дис... канд. техн. наук: спец. 05.13.23 «Системи та засоби штучного інтелекту» / Василь Анатолійович Гребінник ; Харківський національний ун-т радіоелектроніки. — Х., 2003. — 19 с. : рис.
7. Хребтова О. А. Управление троганием асинхронного электропривода грузоподъемного механизма / Оксана Ана-тольевна Хребтова, Владимир Витальевич Ченчевой, Андрей Иванович Гладирь // Електромеханічні і енергозберігаючі системи : щоквартальний науково-виробничий журнал. — Кременчук: КрНУ, 2014. — Вип. 4/2014 (28). — 106 с. —
ISSN 2072—2052.
8. Хребтова О. А. Дослідження властивостей системи електропривода механізму підйому затвору зливної греблі / Оксана Анатоліївна Хребтова, Сергій Анатолійович Сергієнко // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквар-тальний науково-виробничий журнал. — Кременчук : КрНУ, 2012. — Вип. 4/2012 (20). — 142 с. — ISSN 2072—2052.
9. Хребтова О. А. Определение момента асинхронного двигателя при трогании / Оксана Анатольевна Хребтова, Вла-димир Витальевич Ченчевой, Вита Александровна Огарь // Електромеханічні і енергозберігаючі системи : щоквартальний науково-виробничий журнал. — Кременчук : КрНУ, 2013. — Вип. 4/2013 (24). — 106 с. — ISSN 2072—2052.
10. Золотухин A. Б. Применение теории нечетких множеств к количественной и качественной оценке риска / Aнатолий Борисович Золотухин, Гудместад Уве-Тобиас // International Journal of Offshore and Polar Engineers (IJOPE). — 2002. — Т. 12, № 4 — С. 288—296. — ISSN: 1053-5381.
Переглядів анотації: 72 Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2017-06-01
Як цитувати
[1]
О. Хребтова і С. Сергієнко, ЕЛЕКТРОПРИВІД МЕХАНІЗМУ ПІДІЙМАННЯ ЗАТВОРА ЗЛИВНОЇ ГРЕБЛІ З КЕРОВАННИМ ПРОЦЕСОМ РУШАННЯ, Вісник Вінницького політехнічного інституту, № 2, с. 56-62, Чер 2017.
Номер
Розділ
Енергетика та електротехніка

Завантаження

Данные скачивания пока не доступны.